EHECHA
Téxto
Imagen

(Hechos 20:20, 21)

 1. 1. Yma ñande ndajavyʼái

  ndajaikuaáigui ko tape,

  péro upéi Jehová voi

  tape porã ohechauka.

  Ñanemboʼe pe añetegua

  ha avei ivolunta,

  ha oipota ñamombeʼu

  enterovépe pe hembipota.

  Péicha rupi jaha pyaʼe

  ha káda óga ñag̃uahẽ

  ñamombeʼu Jehová Ñeʼẽ,

  jaikuaauka pe añetegua,

  ñañehaʼã ñaipytyvõ

  ikatumívape guive.

  Jasegi japredika

  Jehová heʼi peve: “Koʼág̃a opa”.

(Ehecha avei Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32).