Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Che fe chepytyvõta

Che fe chepytyvõta
EHECHA
Téxto
 1. 1. Heta mbaʼe chepyʼapy ha aikuaase.

  Pe oĩva ne Ñeʼẽme ahenduse.

  Ne Ñeʼẽgui aikuaaseve.

  Umi añeporandúva oñerresponde,

  ha umi chepyʼapýva ojeipaite.

  Chepyʼapýva ojeipaite.

  (KÓRO)

  Ndaifásil che raperã.

  ¡Che fe chepytyvõta!

  Ahupyty hag̃ua opa mbaʼe,

  che fe chepytyvõta.

  ¡Chepytyvõta!

 2. 2. Aiméma preparáda, aháta apredika.

  Umi aaprendéva amombeʼuse.

  Agueroviáva

  amombeʼuse.

  Tatáicha hendýva che fe imbarete,

  añehaʼãmbaitéta ani hag̃ua ogue.

  Ku tatáicha, anítei ogue.

  (KÓRO)

  Ndaifásil che raperã.

  ¡Che fe chepytyvõta!

  Ahupyty hag̃ua opa mbaʼe,

  che fe chepytyvõta.

  ¡Chepytyvõta!

  (PUÉNTE)

  Ijetuʼu jave, ndavyʼái ha hasy chéve.

  Jehovápe añemboʼe ha ajerure aguánte.

  Ha hese ajerovia vaʼerã

  agueropuʼaka hag̃ua.

  Mbaʼembyasy, jepyʼapy,

  Jehovándi ambohováita.

  (KÓRO)

  Ndaifásil che raperã.

  ¡Che fe chepytyvõta!

  Aaguanta hag̃ua opa mbaʼe,

  che fe chepytyvõta.

  (KÓRO)

  Ndadudavéi, segúra aime.

  ¡Che fe chepytyvõta!

  Ambohovái hag̃ua opa mbaʼe,

  che fe chepytyvõta.

  ¡Chepytyvõta!