Emboguejy:

(Apocalipsis 11:15; 12:10)

 1. Jehová ore Ru guasuete,

  akóinte reikove,

  ha nde remoĩ nde Raʼy

  ogoverna hag̃ua.

  Jesús Mburuvicha Guasu,

  ndaipóri imbojojaha.

  (KÓRO)

  Ne Rréino og̃uahẽ,

  opáta ko múndo aña.

  Hatã rojerure:

  “Tou, pe ne Rréino Jehová”.

 2. Pe fin og̃uahẽmbotaite,

  Aña katu ipochy;

  orepersegírõ jepe,

  rosẽ ropredika.

  Jesús Mburuvicha Guasu,

  ndaipóri imbojojaha.

  (KÓRO)

  Ne Rréino og̃uahẽ,

  opáta ko múndo aña.

  Hatã rojerure:

  “Tou, pe ne Rréino Jehová”.

 3. Yvága koʼág̃a ipotĩ,

  Aña oñemosẽ,

  umi anhelkuéra ovyʼa

  Jehovápe opurahéi.

  Jesús Mburuvicha Guasu,

  ndaipóri imbojojaha.

  (KÓRO)

  Ne Rréino og̃uahẽ,

  opáta ko múndo aña.

  Hatã rojerure:

  “Tou, pe ne Rréino Jehová”.

(Ehecha avei Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18.)