Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 KAPÍTULO 73

Pe samaritáno oipytyvõva hapichápe

Pe samaritáno oipytyvõva hapichápe

LUCAS 10:25-37

  • MBAʼÉPA JAJAPO VAʼERÃ JAIKOVE HAG̃UA PÁRA SIÉMPRE

  • PETEĨ SAMARITÁNO IMBAʼEPORÃVA

Jesús oĩ aja gueteri ag̃ui Jerusaléngui, unos kuánto hudío ou hendápe. Ijapytepekuéra oĩ oaprendeséva chugui, péro oĩ avei oheja vaisénteva chupe. Peteĩ kuimbaʼe oikuaa porãva pe Léi oporandu Jesúspe: “Mboʼehára, ¿mbaʼépa tekotevẽ ajapo ahupyty hag̃ua jeikove opaveʼỹva?” (Lucas 10:25).

Jesús opilla pe kuimbaʼe añetehápe ndoikuaaseiha mbaʼépa ojapo vaʼerã ohupyty hag̃ua jeikove opaveʼỹva, síno oprovasenteha chupe. Oiméne pe kuimbaʼe oipota Jesús heʼi peteĩ mbaʼe ombopochýtava umi hudíope. Péro Jesús oikuaa mbaʼépa haʼe opensa, upévare haʼe ojapo chupe mokõi pregúnta ohechauka hag̃ua mbaʼe intensiónpa oreko ko kuimbaʼe.

Upévare Jesús oporandu chupe: “¿Mbaʼépa heʼi pe Léi? ¿Mbaʼépa nde rentende?”. Ko kuimbaʼe ostudia Ñandejára Léi, upévare ikatu hag̃uáicha ombohovái osita Deuteronomio 6:5 ha Levítico 19:18 heʼíva: “‘Rehayhu vaʼerã nde Jára Jehovápe nde pyʼaite guive, ne álma rugua guive ha opa ne arandu ha ne mbaretekue reheve’. Ha ‘rehayhu vaʼerã nde rapichápe nde rejehayhuháicha’” (Lucas 10:26, 27). ¿Orresponde porãpa raʼe pe kuimbaʼe?

Jesús heʼi chupe: “Rembohovái porã, ‘akóintekena ejapo upéva ha rehupytýta jeikove opaveʼỹva’”. Péro, ¿opámapa upépe la konversasión? Nahániri. Haʼe oipotánte Jesús heʼi chupe “hekojojaha”, oĩ porãha la opensáva ha otrata porãha hapichakuérape. Upévare oporandu: “¿Máva piko añetehápe che rapicha?” (Lucas 10:28, 29). Haʼete ningo pe pregúnta isensilloitereíva, péro añetehápe ñanemboʼe peteĩ mbaʼe iñimportánteva.

Umi hudíope g̃uarã ningo ipróhimo térã ‘hapicha’, haʼe hína umi ótro hudío ha umi oikéva irrelihionkuérape añoite. Ha opensa upéicha pórke ontende vai Levítico 19:18. Haʼekuéra heʼi “ndovaleiha” ojeheʼa umi ndahaʼéivare hudío (Hechos 10:28). Upéicharõ ko kuimbaʼe, ha posívlemente unos kuánto disípulo, opensa avei hekojojaha otrata porã haguére umi hudíopente. Haʼekuéra oimoʼã ikatuha otrata vai umi ndahaʼéivape hudío, pórke chupekuéra g̃uarã umíva ndahaʼéi ipróhimo.

¿Mbaʼéichapa Jesús okorrehíta ko kuimbaʼe opensa lája ombopochyʼỹre chupe ha umi ótro hudíope? Haʼe omombeʼu peteĩ istória. Jesús heʼi: “Peteĩ kuimbaʼe [hudío] ovahea ohóvo Jerusaléngui, Jericó gotyo. Ha upeichahágui osẽ una partída mondaha, omoperõ chupe, oinupã ha oheja heʼongue lénto. Upe javete peteĩ saserdóte ovahea upe tapérupi, péro ohechávo chupe ohasa pe ótro ládo. Peteĩ levíta avei ovahea ohóvo ha ohechávo chupe, ohasa pe ótro ládo. Upéi peteĩ kuimbaʼe Samariagua oviaháva avei upe tapérupi, og̃uahẽ ijypýpe ha ohechávo pe kuimbaʼépe oiporiahuverekoiterei chupe” (Lucas 10:30-33).

Pe kuimbaʼe oñeʼẽva Jesúsndi oikuaa heta saserdóte ha levíta ombaʼapóva témplope oikoha Jericópe. Haʼekuéra oho jey hag̃ua hógape, ovahea vaʼerã 23 kilómetrorupi. Ha pe tape ipeligróso, pórke oĩ heta mondaha. ¿Mbaʼépa ojapo vaʼerã peteĩ saserdóte térã levíta ojuhúramo peteĩ hudío oĩ vaietévape? Oipytyvõ vaʼerã hapichápe. Péro pe istóriape Jesús heʼi pe saserdóte ha pe levíta ndojapói hague upéva, síno peteĩ samaritáno oipytyvõ hague pe hudíope. Hiʼarive umi hudío odespresia umi samaritánope (Juan 8:48).

¿Mbaʼéichapa pe samaritáno oipytyvõ pe hudíope? Jesús heʼi: “Oñemboja hendápe, omoĩ aséite ha víno upe oñenupã haguépe, ha ojokua. Upéi ohupi henda ári, ogueraha peteĩ posádape  ha oñatende hese. Koʼẽmba rire onohẽ mokõi denário, omeʼẽ pe posáda járape ha heʼi: ‘Eñatendemína chéve hese ha ofaltavéramo apagáta ndéve ág̃a aju vove’” (Lucas 10:34, 35).

Omombeʼu rire ko istória, Jesús oporandu pe kuimbaʼépe: “¿Mávapa koʼã mbohapy apytépe ohechauka ohayhuha pe kuimbaʼe oñemondapa vaʼekuépe?”. Oiméne pe kuimbaʼe ndeʼiséi raʼe pe samaritáno la ojapo porã hague, upévare ombohovái: “Pe oiporiahuvereko vaʼekue chupe”. Upémaramo Jesús heʼi: “Tereho ejapo nde avei upéicha” (Lucas 10:36, 37).

¡Ajépa oporomboʼe porãite Jesús! Haʼe heʼírire derechoite pe kuimbaʼépe umi ndahaʼéiva hudío haʼeha avei ipróhimo, umi ohendúva chupe ndoaseptái vaʼerãmoʼã upéva. Péro Jesús omombeʼúvo ko istória, ohechauka porãiterei mávapa añetehápe hína ñande próhimo. Upéicharõ, jahechauka hag̃ua jahayhuha ñande rapichakuérape, tekotevẽ jajapo la Biblia heʼíva ha ñanembaʼeporã enterovéndi.