Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Jesús ohechauka pe tape, omboʼe pe añetegua, omeʼẽ jeikove

 KAPÍTULO 57

Jesús omonguera peteĩ mitãkuñáme ha peteĩ kuimbaʼe ohenduʼỹvape

Jesús omonguera peteĩ mitãkuñáme ha peteĩ kuimbaʼe ohenduʼỹvape

MATEO 15:21-31 MARCOS 7:24-37

  • JESÚS OMONGUERA PETEĨ FENÍSIA MEMBYKUÑÁME

  • OMONGUERA PETEĨ KUIMBAʼE OHENDUʼỸVA HA NOÑEʼẼIVAPE

Jesús ohechauka kuri oĩ vaiha umi tradisión osegíva umi fariséo, upéi osẽ oho idisipulokuérandi. Koʼág̃a oho hikuái Tiro ha Sidón gotyo, opytáva Feníciape, heta kilómetro noroéste gotyo.

Haʼekuéra otopa peteĩ óga opyta hag̃ua, péro Jesús ndoipotái ojekuaa oĩha hikuái upépe. Upéicharõ jepe, umi hénte pyaʼe oñentera. Upéi ou hendápe peteĩ kuñakarai ndahaʼéiva isrraelíta. Ko kuñakarai hentekuéra ningo griégo, péro haʼe onaséma Feníciape. Haʼe ou ojerure asy Jesúspe: “Cheporiahuverekomína che Ruvicha, David Raʼy. Che membykuña ningo oñendemonia ha upévare oĩ vaieterei anga” (Mateo 15:22; Marcos 7:26).

Pe kuñakarai osegi osuplika chupe, upémarõ umi disípulo heʼi Jesúspe: “Eréna chupe toho, osapukái ningo oúvo ñande rapykuéri”. Péro Jesús omombeʼu mbaʼérepa nopenái hese: “Ñandejára chembou aipytyvõ hag̃ua umi Israelguápente, oikóva ovecha okañy vaʼekuéicha”. Pe kuñakarai katu osegínte ohóvo chupekuéra. Upéi oñemboja Jesús rendápe, oñesũ ha ojerure asy chupe: “¡Che Ruvicha, chepytyvõmína!” (Mateo 15:23-25).

Jesús ohecha hag̃ua añetehápepa pe kuñakarai ojerovia hese, imanduʼa peteĩ mbaʼe umi hudío heʼívare jepi ohechauka hag̃ua odespresiaha umi tetã ambueguápe, ha heʼi: “Ndovaléi jaipeʼa umi mitãgui hembiʼu ha ñameʼẽ umi jaguaraʼýpe” (Mateo 15:26). Jesús heʼívo umi tetã ambuegua ojoguaha “jaguaraʼýpe”, ohechauka ohayhuha avei umi ndahaʼéivape hudío. Ha oñeʼẽ lájare ha umi hésto ojapóvare ohechauka oiporiahuverekoha chupekuéra.

Pe kuñakarai ipochy rangue hese, iñumílde ha oipurúnte avei Jesús heʼi vaʼekue. Haʼe heʼi: “Upeichaite che Ruvicha, péro añetehápe umi jaguaraʼy hoʼu umi tembiʼu kuʼi hoʼáva ijarakuéra meságui”. Jesús ohechakuaa pe kuñakarai isinseraha ha heʼi chupe: “Ajépa tuichaite nde jerovia, toiko katu upe reipotáva” (Mateo 15:27, 28). Ha upeichaite oiko, pe mitãkuña okuera ndaipóriramo jepe upépe. Upéi, pe kuñakarai oho jeývo hógape, otopáma imembykuña oñeno ha oĩ porãmaha, “osẽma chugui pe demónio” (Marcos 7:30).

Jesús ha idisipulokuéra osẽ oho Feníciagui rrío Jordán gotyo. Amalisia haʼekuéra ohasa pe rrío algúna pártepe, nórte gotyo pe mar de Galiléagui, ha oike pe Decápolispe. Upépe ojupi peteĩ montáñape, péro umi hénte oho hendapekuéra. Ogueraha hikuái Jesús rendápe umi oguataʼỹva, lisiádo, ohechaʼỹva ha iñeʼẽngúva. Upéi omoĩ Jesús renondépe entéro umi hasývape, ha haʼe omonguera chupekuéra. Umi hénte ohecharamoiterei umi mbaʼe, ha oñepyrũ ombotuicha hikuái Israel Járape.

Upérõ guare Jesús odedika tiémpo omonguera hag̃ua avei peteĩ kuimbaʼe nohendúiva ha noñeʼẽiva. Epensamíntena mbaʼeichaitépa oiméne oñeñandu pe kuimbaʼe pe hénte apytépe. Jesús ohecháne raʼe hese mbaʼéichapa inervióso, upévare oaparta chupe umi héntegui. Upéi haʼeñohápe hikuái, Jesús ohechauka chupe mbaʼépa ojapóta hese. Opoʼẽ pe kuimbaʼe apysápe ha ondyvu rire, opoko ikũre. Jesús omaña yvágare ha oipuru peteĩ palávra heʼiséva: “Ejavri”. Upepete pe kuimbaʼe ohendu jey ha avei oñepyrũ oñeʼẽ. Jesús ndoipotái oñemombeʼu upérupi pe ojapóva. Upéva rangue oipota umi hénte ojerovia hese, haʼekuéra voi ohechágui ha ohendúgui chupe (Marcos 7:32-36).

Umi hénte “ohecharamo ha omombaʼeterei voi [...] Jesús ojapóva”. Upévare heʼi hikuái: “Opa mbaʼe ojapóva iporã, nohendúiva ha noñeʼẽivape jepe omonguera” (Marcos 7:37).