MATEO 26:1-5, 14-19 MARCOS 14:1, 2, 10-16 LUCAS 22:1-13

  • OJEPAGA JUDAS ISCARIÓTEPE OTRAISIONA HAG̃UA JESÚSPE

  • MOKÕI APÓSTOL OHO OPREPARA PE LUGÁR OFESTEHATAHÁPE HIKUÁI PE PÁSKUA

Jesús oĩ kuri umi cuatro ijapóstol ndive pe sérro Olivotýpe. Upépe omombeʼu kuri chupekuéra mbaʼe mbaʼépa oikóta haʼe oñepyrũ vove ogoverna, ha oñehundi potaitépe ko múndo aña.

Pe 11 de nisán ningo oiko heta mbaʼe. Jesús ha umi apóstol oho jey Betániape oke hag̃ua. Ha oime vaʼerã tapére Jesús heʼi raʼe chupekuéra: “Peẽ peikuaa koʼágui dos díape oikotaha pe Páskua, ha Yvypóra Raʼýpe oñemeʼẽta oñemosaingo hag̃ua yvyráre” (Mateo 26:2).

Amalisia Jesús ohasa idisipulokuérandi el 12 de nisán. Pe martes haʼe omongavaju kuri umi líder rrelihiósope opavave rovake, ha upévare haʼekuéra oheka hína oportunida ojukauka hag̃ua chupe. Upémarõ Jesús nosẽi moõve, ikatu hag̃uáicha ág̃a pe jueves kaʼarupytũ ofesteha pe Páskua ijapostolkuérandi, oñepyrũ rire el 14 de nisán.

Péro umi saserdóte prinsipál ha karai guasukuéra noĩri trankílo. Pe Páskua mboyve, oñembyaty hikuái pe saserdóte prinsipál Caifás korapýpe. ¿Maʼerãpa? Jesús ningo odeskuvripa kuri chupekuéra, upévare “oñemongeta hikuái ohecha hag̃ua mbaʼéichapa ikatu ojagarra Jesúspe ha ojuka”. Péro, ¿arakaʼe ha mbaʼéichapa ojapóta hikuái upéva? Haʼekuéra heʼi: “Anínte jajapo pe arete aja, ani hag̃ua oiko tuicha guyryry umi hénte apytépe” (Mateo 26:4, 5). Haʼekuéra okyhyje, pórke heta hénte oĩ Jesús favórpe.

Oñemongeta aja hikuái, oĩ oúva hendapekuéra. Ni ndoroviaséi ohechávo haʼeha peteĩ Jesús apóstol, Judas Iscariote. Satanás omoinge iñakãme otraisiona hag̃ua Imboʼehárape. Judas oporandu: “¿Mbaʼépa pemeʼẽta chéve atraisiona hag̃ua Jesúspe?” (Mateo 26:15). “Haʼekuéra ovyʼaiterei ha heʼi omeʼẽtaha chupe monéda  de pláta.” (Lucas 22:5.) ¿Mboýpa omeʼẽta chupe hikuái? “Treinta monéda de pláta.” Upéva la ojepagáva upérõ peteĩ esklávore (Éxodo 21:32). Péicha umi líder rrelihióso ohechauka oapoʼietereiha Jesúspe, ku saʼieterei ovalerõguáicha. Upe guive Judas “oñepyrũ okalkula arakaʼépa opyta porãvéta chupe otraisiona Jesúspe, umi hénte ndaipóri jave” (Lucas 22:6).

El 13 de nisán oñepyrũ miércoles pytũ rire, ha seis díama Jesús opytáta oke Betániape, péro koʼág̃a ipahaite opytáta upépe. Al ótro día oprepara vaʼerã pe Paskuarã, ofestehátava última ves. Upévare okonsegi vaʼerã hikuái peteĩ ovecharaʼy, ojuka ha ombichy vaʼerã kompletoite oñepyrũ rire pe 14 de nisán. ¿Moõpa ofesteháta hikuái, ha mávapa opreparáta umi mbaʼe ofaltáva? Jesús nomombeʼuguasúi mbaʼeve, upéicha rupi Judas ndaikatúi heʼi mbaʼeve umi saserdóte prinsipálpe.

Oiméne pe jueves kaʼaru, voimi reheve, Jesús omondo Pedro ha Juánpe Betániagui, ha heʼi chupekuéra: “Tapeho peprepara ñandéve jaʼu hag̃ua pe séna Páskuape g̃uarã”. Haʼekuéra heʼi: “¿Moõpa reipota roprepara?”. Jesús heʼi: “Peikévo pe siudápe petopáta peteĩ kuimbaʼe ogueraháva hína y peteĩ kambuchípe. Pesegi chupe oike peve pe ógape. Ha peje vaʼerã pe ogajárape: ‘Ore Mboʼehára heʼi: “¿Moõ piko oĩ pe koty aiporútava asena hag̃ua ko Páskuape che disipulokuérandi?”’. Haʼe ohechaukáta peẽme peteĩ koty guasu, oĩva yvate, upépe oĩmbaite umi mbaʼe jaiporútava, peprepara ñandéve upépe” (Lucas 22:8-12).

Oiméne pe ogajára haʼe avei Jesús disípulo, ha ohaʼarõ voi kuri haʼe ojeruretaha chupe oipuru hag̃ua hóga pe areterã. Pedro ha Juan og̃uahẽvo Jerusalénpe, ojuhu Jesús heʼi hagueichaite. Upémarõ, mokõivéva oñenkarga oprepara hag̃ua pe ovecharaʼy ojepurútava, ha ojapopaite ambue mbaʼe oñekotevẽva ikatu hag̃uáicha ofesteha pe Páskua 13 persóna: Jesús ha umi 12 apóstol.