NDÉPA reikuaa mávapa pe yvýpe oñenóva? Péva haʼe Saulo. Haʼe oñatendevaʼekue umi mántore Estébanpe ojejukárõ guare. Emaʼẽmína pe lús omimbíva! Mbaʼe piko oikohína?

Omano rire Esteban, Saulo oheka oikóvo Jesús segidorkuérape ojapo hag̃ua hesekuéra mbaʼe vai. Oike hogakuérape ha mbaretépe onohẽ ha ogueraha chupekuéra kárselpe. Heta disípulo okañy ha oho ambue siuda rupi, ha opredika upépe umi “notísia porã”. Saulo katu oho avei umi siudápe oheka hag̃ua Jesús segidorkuérape. Koʼág̃a ohohína Damáscope, ha ohokuévo oiko ko mbaʼeguasu:

Peteĩ lús yvatégui omimbi sapyʼa Saulo jerére. Upépe haʼe hoʼa yvýpe, jahechaháicha koʼápe, ha ohendu peteĩ ñeʼẽ heʼíva chupe: ‘Saulo, Saulo! Mbaʼére piko chepersegi?’. Umi kuimbaʼe oĩva Saulo ndive ohecha pe lús ha ohendu pe ñeʼẽ, péro nontendéi pe ojeʼéva.

‘Máva piko nde, Karai?’, oporandu Saulo.

‘Che haʼe Jesús, upe nde repersegíva reikóvo’, heʼi chupe. Jesús heʼi upéva pórke Saulo ojapóvo mbaʼe vai isegidorkuérare, oñandu ojejaporõguáicha hesete voi.

Saulo koʼág̃a oporandu: ‘Mbaʼe piko ajapovaʼerã, Karai?’.

‘Epuʼã ha tereho Damáscope’, heʼi Jesús. ‘Upépe ojeʼéta ndéve mbaʼépa rejapóta.’ Opuʼãvo Saulo oavri pe hesa ha ndohechái mbaʼeve. Hesatũete opytávo! Upévare, umi kuimbaʼe oĩva hendive ojagarra ipógui ha ogueraha chupe Damáscope.

Jesús koʼág̃a oñeʼẽ peteĩ idisípulo oĩva Damáscope ha heʼi chupe: ‘Ananías, epuʼã ha tereho pe tape hérava Réctape. Judas rógape eporandu peteĩ kuimbaʼe hérava Saulo rehe. Upévape aiporavo oiko hag̃ua chugui peteĩ siérvo espesiál chéve g̃uarã’.

Ananías ojapo upéicha. Ohechávo Sáulope, omoĩ hiʼári ipo ha heʼi: ‘Jesús chembou rehecha jey hag̃ua ha nerenyhẽ hag̃ua espíritu sántogui’. Upepete hoʼa heságui peteĩ mbaʼe ojoguáva pira pirépe ha ohecha jey.

Sáulope ojeporu opredika hag̃ua tapichakuérape heta tetãme. Ojekuaa chupe apóstol Pábloramo, ha chugui jaikuaavéta heta mbaʼe. Péro jahecha raẽta mbaʼépa Ñandejára ojapouka Pédrope.