Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 ISTÓRIA 99

Peteĩ koty yvate oĩvape

Peteĩ koty yvate oĩvape

KOʼÁG̃A jueves pyhare, ohasa rire dos día. Jesús ha umi 12 apóstol ou ko koty guasu yvate oĩvape osena hag̃ua pe Pascua. Pe osẽvahína haʼe Judas Iscariote. Ohóta heʼi umi saserdótepe mbaʼéichapa ikatu ojagarra Jesúspe.

Upe ára mboyve, Judas oñeʼẽ hendivekuéra ha heʼi: ‘Mbaʼépa pemeʼẽta chéve poroipytyvõramo pejagarra hag̃ua Jesúspe?’. Haʼekuéra heʼi: ‘Treinta monéda plataguigua’. Koʼág̃a Judas oho ojotopávo umi kuimbaʼe ndive ogueraha hag̃ua chupekuéra Jesús oĩhápe. Ajépa ivaiete ko ojapóva?

Osenamba rire hikuái pe Pascua, Jesús omoñepyrũ peteĩ séna espesiál. Omeʼẽ peteĩ pán ijapostolkuérape ha heʼi: ‘Peʼu, pórke kóva heʼise che rete oñemeʼẽtava penderehehápe’. Upe rire, omeʼẽ avei peteĩ váso víno reheve, ha heʼi: ‘Peʼu, pórke kóva heʼise che ruguy, oñeñohẽtava penderehehápe’. La Biblia ohenói ko sénape ‘Cena del Señor’.

Umi isrraelíta ojapo pe Pascua imanduʼa hag̃ua Ñandejára ombouhague hiʼánhel ha ‘ohasa rei vaʼekue’ hogakuéra Egíptope, péro ojuka umi ehípsio raʼy ypykue. Péro Jesús koʼág̃a oipota isegidorkuéra imanduʼa hese, ha omanohague hesehapekuéra. Upevarã ojejapo ko séna káda áño.

Ojapopa rire pe Cena del Señor, Jesús heʼi ijapostolkuérape ipyʼaguasu ha imbarete hag̃ua pe fe oguerekóvape. Ipahápe opurahéi hikuái Ñandejárape ha osẽ oho. Koʼág̃a pyharepytéma. Moõpa oho hikuái?