PETEĨ árape Jesús heʼi peteĩ kuimbaʼépe ohayhuvaʼerãha hapichápe. Haʼe oporandu Jesúspe: ‘Mávapa che rapicha?’. Jesús oikuaa mbaʼépa opensahína pe kuimbaʼe. Haʼe opensa umi hénte irrása ha irrelihionpeguánte haʼeha hapicha. Upévare, jahechami mbaʼépa heʼi chupe Jesús.

Sapyʼánte Jesús oporomboʼe hag̃ua, omombeʼu peteĩ istória. Ha upéva ojapo koʼág̃a. Omombeʼu peteĩ hudío ha peteĩ samaritáno rehe oikovaʼekue. Ñaaprendémakuri umi hudío ndaijaʼeiha umi samaritáno rehe. Kóva haʼe pe istória:

Peteĩ árape peteĩ hudío oguejy ohóvo pe montáña rapére ohóva Jericópe. Péro osẽ chupe mondaha. Oipeʼapa chugui ipláta ha ombyepoti heta, ha haimete ojuka.

Upe rire, peteĩ saserdóte hudío ohasa upérupi. Ha ohecha pe kuimbaʼe oñembyepoti heta vaʼekue. Mbaʼépa nde ere ojapohague? Haʼe ojerénte chugui ha osegi oguata. Upe riremínte ohasa avei ohóvo peteĩ kuimbaʼe irrelihiosoitereíva. Peteĩ levíta. Opytápa haʼe? Nahániri, ndopytái avei oipytyvõ hag̃ua pe kuimbaʼépe. Ikatu rehecha pe saserdóte ha pe levíta mombyrýma oguejyha ohóvo.

Péro emaʼẽmi mávapa oĩ pe oñembyepotivaʼekuéndi. Peteĩ samaritáno. Ha oipytyvõhína pe hudíope. Haʼe oipohano chupe umi erída oguerekóva. Upe rire, ogueraha pe hudíope opytuʼu ha okuera hag̃uáme.

Omombeʼupávo Jesús ko istória, heʼi pe ombaʼeporanduvaʼekuépe: ‘Mávapa koʼã mbohapy apytégui haʼe pe oñembyepotivaʼekue rapicha? Pe saserdóte, pe levíta, térãpa pe samaritáno?’.

Upe kuimbaʼe heʼi: ‘Pe samaritáno. Haʼe ipyʼaporã pe kuimbaʼe oñembyepotivaʼekue ndive’.

Jesús heʼi: ‘Upeichaite. Upévare, tereho ha ejapo avei upéicha nde rapichakuérare’.

Ndévepa ndegusta mbaʼéichapa oporomboʼe Jesús? Ñande ikatu ñaaprende heta mbaʼe iñimportánteva ñahendúramo pe Jesús heʼivaʼekue la Bíbliape, ajépa?