Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Che lívro omombeʼúva istória oĩva Ñandejára Ñeʼẽme

 ISTÓRIA 93

Jesús omongaru heta héntepe

Jesús omongaru heta héntepe

OIKO peteĩ mbaʼe ivaietereíva. Ojejuka Juan el Bautístape. Herodías, pe rréi rembireko, ndaijaʼéi hese. Ha upévare oñakãʼouka chupe.

Oikuaávo Jesús ko mbaʼe, ombyasyeterei. Oho oĩ hag̃uáme haʼeño. Péro umi hénte oho hapykuéri. Ohechávo Jesús umi hentekuérape, oiporiahuvereko chupekuéra. Upévare, oñeʼẽ chupekuéra Ñandejára rréinogui, ha omonguera umi hasývape.

Pytũmbotávo idisipulokuéra ou hendápe ha heʼi chupe: ‘Kaʼaruetéma, ha koʼápe ndaipóri mbaʼeve. Emondóna koʼã héntepe ikatu hag̃uáicha ojogua hiʼupyrã umi táva hiʼag̃uiveha rupi’.

‘Natekotevẽi haʼekuéra oho’, heʼi Jesús. ‘Pemeʼẽ chupekuéra peẽ pe hoʼumivaʼerã.’ Ojerévo Felipe oĩha gotyo Jesús oporandu chupe: Moõguipa ikatu jajogua hiʼupyrã koʼã hentekuérape g̃uarã?’.

‘Ñaikotevẽta hetaiterei pláta jajoguátarõ enterovépe ohupyty hag̃ua michĩmi jepe’, heʼi Felipe. Ha Andrés heʼi: ‘Ko mitãkuimbaʼe, ogueraháva ñanerembiʼu oguereko cinco pán ha mokõi pira. Péro, ndohupytypamoʼãi núnka koʼã héntepe’.

‘Peje umi héntepe toguapy pe kapiʼipépe’, heʼi Jesús. Upémaramo oagradese Ñandejárape pe tembiʼúre, ha oñepyrũ ombojaʼo. Jesús disipulokuéra omeʼẽ pe pán ha pe pira enterovépe. Oĩ 5.000 kuimbaʼe, ha avei hetaiterei kuña ha mitã. Enterove okaru hyguatã meve. Ha idisipulokuéra ombyatývo umi tembiʼu hembyvaʼekue, oĩ 12 ajaka renyhẽ!

Upe rire Jesús omondo idisipulokuérape ojupi hag̃ua peteĩ várkope ha ohasa pe már de Galilea. Upe pyharépe ou peteĩ yvytu pochy, ha pe y ogueraha ápe ha pépe pe várkope. Umi disipulokuéra okyhyjeterei. Upéi, pyharepyte jave, ohecha hikuái peteĩ oguatáva oúvo y ári. Osapukái hikuái okyhyjégui, pórke haʼekuéra ndoikuaái mbaʼépa pe ohecháva.

‘Ani pekyhyje’, heʼi Jesús. ‘Chénteko!’. Haʼekuéra ndaikatúi oguerovia. Upémaramo Pedro heʼi: ‘Ndéramo añetehápe Jesús, ere chéve taha ne rendápe ko y ári’. Jesús heʼi chupe: ‘Eju!’. Ha Pedro oguejy várkogui ha oguata pe y ári! Upe rire okyhyje ha oñepyrũ oñapymi, péro Jesús osalva chupe.

Upe rire, Jesús omongaru jey hetaiterei héntepe. Koʼág̃a katu oiporu siete pán ha mbovymi piraʼi oporomongaru hag̃ua. Ha ohupytypa jey enterovépe. Ajépa iporãite jahecha mbaʼéichapa Jesús oñangareko tapichakuérare! Irréinope ndaiporimoʼãvéi mbaʼeve ñandepyʼapýva!