Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 ISTÓRIA 92

Jesús omoingove jey omanovaʼekuépe

Jesús omoingove jey omanovaʼekuépe

KO MITÃKUÑA rehecháva koʼápe oguereko 12 áño. Jesús ojagarra chupe ipógui, ha isy ha itúva oĩ ijypýpe. Reikuaápa nde mbaʼérepa ovyʼaite hikuái? Jahechami.

Pe mitãkuña túva haʼe peteĩ mburuvicha hérava Jairo. Peteĩ árape itajýra hasy katu, ha omoñeno chupe hikuái. Péro haʼe ndokuerái; hasyeteve katu. Jairo ha hembireko ojepyʼapyeterei, pórke haʼetévaicha omanótava pe mitãkuña. Kóva haʼe pe itajýra peteĩmi. Upémaramo Jairo oheka Jesúspe. Haʼe ohendu umi milágro Jesús ojapóva oikóvo.

Otopárõ guare Jairo Jesúspe, oĩ peteĩ aty guasu ojeréva hese. Péro Jairo ohasa umi hénte paʼũ rupi ha ojeity Jesús renondépe. ‘Che rajýningo hasyetehína’, heʼi. ‘Ejúna emonguerami chupe’, ojerure asy Jairo. Jesús heʼi ohotaha.

Oguata aja hikuái, umi henteita oñomyañamba oñemoag̃uive hag̃ua hese. Upeichahágui opyta sapyʼa Jesús. ‘Mávapa opoko cherehe?’, oporandu. Jesús oñandu osẽhague chugui podér, ha oikuaa oĩhague opokóva hese. Péro mávapa? Upéva haʼe peteĩ kuña hasýmava 12 áño pukukue. Haʼe oñemoag̃ui ha opoko Jesús ao rehe, ha okuera!

Upémaramo Jairo oñeñandu porãve, pórke ohecha ndahasyiha Jesúspe oporomonguera hag̃ua. Péro upe jave og̃uahẽ peteĩ notísia oguerúva. ‘Anivéma remolesta Jesúspe’, heʼi Jáirope. ‘Nde rajýniko omanóma.’ Jesús ohendu upéva ha heʼi Jáirope: ‘Ani rejepyʼapy; haʼe oĩ porãta’.

Og̃uahẽvo hikuái Jairo rógape, umi hénte ojaheʼojoa ombyasyetereígui. Péro Jesús heʼi chupekuéra: ‘Anive penerasẽ. Pe mitãkuña nomanói. Okentehína’. Péro haʼekuéra opuka ha oñembohory Jesús rehe, oikuaágui omanomaha pe mitãkuña.

Upémaramo Jesús oike pe mitãkuña túva ha sy ndive ha mbohapy ijapostolkuéra pe koty mitãkuña oĩhápe. Ojagarra chupe ipógui ha heʼi: ‘Epuʼã!’. Ha haʼe oikove jey, rehechaháicha koʼápe. Opuʼã ha oguata! Upévare itúva ha isy ovyʼaiterei.

Kóva ndahaʼéi pe primera persóna Jesús omoingove jey vaʼekue. La Biblia heʼi primero omoingove jey hague peteĩ viúda memby kuimbaʼe, oikóva táva Naínpe. Upe rire, Jesús omoingove jey avei Lázarope, María ha Marta ermáno. Jesús ogoverna vove Ñandejára rréiramo, omoingove jeýta hetaitereípe. Ajépa ñanembovyʼaite upéva?