Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Che lívro omombeʼúva istória oĩva Ñandejára Ñeʼẽme

 ISTÓRIA 90

Pe kuña ndive ykua ypýpe

Pe kuña ndive ykua ypýpe

JESÚS opyta Samáriape opytuʼu hag̃ua peteĩ ykua ypýpe. Idisipulokuéra oho puévlope ojoguávo hiʼupyrã. Pe kuña oñeʼẽva Jesús ndive ou oguenohẽ hag̃ua y. Jesús heʼi chupe: ‘Emeʼẽ chéve nde ymi’.

Kóva omondýi pe kuñáme. Ndépa reikuaa mbaʼérepa? Jesús haʼégui hudío, ha haʼe katu peteĩ samaritána. Ha heta umi hudío apytépe oĩ ndaijaʼéiva umi samaritáno rehe. Ni noñeʼẽi chupekuéra! Péro Jesús ohayhu opaichagua héntepe. Upévare heʼi chupe: ‘Reikuaáramo mávapa pe ojeruréva ndéve y, nde rejeruréta chupe, ha haʼe omeʼẽta ndéve y omeʼẽva tekove’.

‘Karai’, heʼi pe kuña, ‘ko ykuáningo ipypuku, ha nde ni válde ndereguerekói. Moõgui piko reguenohẽta pe y omeʼẽva tekove?’.

‘Reyʼúramo ko ýgui ndeyʼuhéi jeýta’, heʼi chupe Jesús. ‘Péro y che ameʼẽtava omeʼẽkuaa tekove opaʼỹva’.

‘Karai’, heʼi pe kuña, ‘emeʼẽ chéve upe y! Anivéma hag̃ua cheyʼuhéi. Ha upéicharõ ndajumoʼãvéima koʼápe aguenohẽ hag̃ua y’.

Pe kuña oimoʼã Jesús oñeʼẽ pe y añeteguáre. Péro haʼe oñeʼẽhína pe añetegua Ñandejára ha irréino rehe, ojoguáva pe y omeʼẽvape tekove, ha ikatúva omeʼẽ tekove opaʼỹva.

Upe rire Jesús heʼi pe kuñáme: ‘Tereho ehenói ne ménape ha eju jey koʼápe’.

‘Che nacheménai’, heʼi pe kuña.

‘Rekontesta porã’, heʼi chupe Jesús. ‘Péro reguerekomavaʼekue cinco ména, ha pe kuimbaʼe koʼág̃a oĩva nendive ndahaʼéi ne ména.’

Pe kuña oñemondýi, pórke pe heʼíva chupe añete. Mbaʼéicha piko Jesús oikuaa koʼã mbaʼe? Oikuaa, pórke Jesús haʼe Ñandejára remimbou, pe oñeprometevaʼekue oñemeʼẽtaha, ha upévare Ñandejára oikuaauka chupe koʼã mbaʼe. Upe jave ou jey umi Jesús disipulokuéra, ha noimoʼãi ohechaha chupe oñeʼẽramo peteĩ samaritána ndive.

Mbaʼépa ñaaprende koʼã mbaʼégui? Jahecha Jesús ipyʼaporãha opaichagua hénte ndive. Ñande avei upéicha vaʼerã; ndajaʼeivaʼerã ñande rapicháre iñañaha haʼégui ótra rrása reheguánte. Jesús oipota enterove oikuaa pe añetegua oporogueraháva tekove opaʼỹvape. Ha ñande ñaipytyvõvaʼerã ñande rapichápe oikuaa hag̃ua upe mbaʼe.