Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Che lívro omombeʼúva istória oĩva Ñandejára Ñeʼẽme

Elee umi 116 istória omombeʼúva ko lívro ha oñeguenohẽva la Bíbliagui. Koʼã istória oñemombeʼu oiko hagueichaite ha ndahasýi ñantende hag̃ua. Oreko avei heta divúho iporãitereíva.

Introduksión

Elee umi istória oñemombeʼúva la Bíbliape. Koʼã istória ohechauka mbaʼépa oiko raʼe Ñandejára ojapo guive ko yvy ha opa mbaʼe.

ISTÓRIA 1

Ñandejára oñepyrũ ojapo opa mbaʼe

Igustoiterei jalee lívro de Génesispe mbaʼéichapa Ñandejára ojapo vaʼekue opa mbaʼe, ha umi mitã jepe ikatu ontende ko istória.

ISTÓRIA 2

Peteĩ hardín iporãva

Ñandejára ojapo vaʼekue peteĩ lugár iporãitereíva hérava hardín de Edén. Haʼe oipota ko yvy kompletoitégui oiko peteĩ hardín upeichagua.

ISTÓRIA 3

Kuimbaʼe ha kuña oĩ ypy vaʼekue

Ñandejára ojapo vaʼekue Adán ha Évape ha omoĩ chupekuéra hardín de Edénpe. Haʼekuéra pe primera paréha oĩ vaʼekue ko yvy ape ári.

ISTÓRIA 4

Mbaʼérepa operde hikuái hogakuéra

Lívro de Génesis omombeʼu mbaʼéicha rupípa ojeperde rakaʼe pe paraíso.

ISTÓRIA 5

Oñepyrũ pe jeikove asy

Adán ha Eva heta iprovléma oñemosẽ rire pe hardín de Edéngui. Haʼekuéra ikatúta kuri oiko vyʼápe ifamíliandi ojapórire Ñandejára heʼíva.

ISTÓRIA 6

Peteĩ taʼýra ivuéno ha ótro iñaña

Caín ha Abel istória ñanepytyvõ jaikuaa hag̃ua mbaʼeichagua persóna vaʼerãpa ñande ha mbaʼépepa tekotevẽ ñakambia.

ISTÓRIA 7

Peteĩ kuimbaʼe ipyʼaguasúva

Enoc ehémplo ohechauka ikatuha jajapo iporãva, jaikóramo jepe heta hénte iñañáva apytépe.

ISTÓRIA 8

Higánte ko Yvy ape ári

Génesis kapítulo 6 omombeʼu yma oĩ hague higánte iñañáva, hérava Nefilim. Haʼekuéra hína umi ánhel rrevélde raʼy.

ISTÓRIA 9

Noé ojapo peteĩ árka

Noé ha ifamília ojesalva oúrõ guare pe Dilúvio pórke ojapo Ñandejára heʼíva, umi ótro hénte ndoikuaaséiramo jepe mbaʼeve Ñandejáragui.

ISTÓRIA 10

Peteĩ Dilúvio guasu

Umi hénte opuka vaʼekue Noére oavisárõ guare chupekuéra outaha pe Dilúvio, péro ndopukaiete oñepyrũrõ guare oky.

ISTÓRIA 11

Pe árko íris ojehecha ypy vaʼekue

¿Mbaʼérehepa nemanduʼa vaʼerã rehecha jave peteĩ árko íris?

ISTÓRIA 12

Hentekuéra ojapo peteĩ tórre tuichaitereíva

Ñandejárape ndogustái la ojapo vaʼekue umi omopuʼãva pe tórre, ha koʼag̃aite peve ñandeafekta pe kastígo haʼe omeʼẽ vaʼekue.

ISTÓRIA 13

Abrahán... Ñandejára amígo

¿Mbaʼérepa Abrahán oheja hóga oreko haguépe heta komodida ha oho oiko óga kárpape omano meve?

ISTÓRIA 14

Ñandejára oprova pe fe oguerekóva Abrahán

¿Mbaʼérepa Ñandejára ojerure Abrahánpe osakrifika hag̃ua Isaácpe?

ISTÓRIA 15

Lot rembireko omaña hapykuépe

¿Mbaʼépa ikatu ñaaprende chugui?

ISTÓRIA 16

Peteĩ tembireko porã Isaácpe g̃uarã

¿Mbaʼérepa Abrahán rembiguái olehi Rebécape Isaac rembirekorã? ¿Iporã haguérentepa?

ISTÓRIA 17

Mellíso idiferénteva ojuehegui

Isaac ohayhuve vaʼekue itaʼýra Esaúpe, ha Rebeca katu Jacóbpe.

ISTÓRIA 18

Jacob oho Haránpe

Jacob omenda raẽ Léare, péro ohayhueterei vaʼekue Raquélpe.

ISTÓRIA 19

Jacob família guasu

Jacob raʼykuéragui oñeguenohẽ umi 12 trívu de Israel rerarã.

ISTÓRIA 20

Dina oike provlémape

Upéva oiko hese oiporavo vai rupi iñamigorã.

ISTÓRIA 21

José ermanokuéra ndaijaʼéi hese

¿Mbaʼérepa José ermanokuéra ojukase chupe?

ISTÓRIA 22

José oho kárselpe

José ndohói kárselpe ojapo haguére álgo ivaíva, síno iñeʼẽrendu haguére Ñandejárape.

ISTÓRIA 23

Umi suéño oguerekovaʼekue Faraón

¿Mbaʼépa heʼise raʼe umi siete vaka ha umi siete trígo rakã faraón osoña vaʼekue?

ISTÓRIA 24

José oprova iñermanokuérape

¿Mbaʼépa ojapo raʼe José oikuaa hag̃ua iñermanokuérapa okambiáma raʼe ha naiñañavéima yma guaréicha?

ISTÓRIA 25

Pe família ova Egíptope

¿Mbaʼérepa Jacob familiarépe oñehenói isrraelíta, oñehenói rangue jacobita?

ISTÓRIA 26

Job ifiél Ñandejárape

Job operdepa la orekomíva, omanomba chugui ifamília ha ou hasyete. ¿Ñandejárapa la okastigáva chupe?

ISTÓRIA 27

Peteĩ rréi iñañáva ogoverna Egíptope

¿Mbaʼérepa haʼe omanda ojejukapa hag̃ua umi mitãraʼy evréope?

ISTÓRIA 28

Ojesalva peteĩ mitã hérava Moisés

Pe léi heʼi kuri ojejukapa vaʼerãha umi mitãraʼy isrraelíta. ¿Mbaʼéichapa Moisés sy osalva chupe?

ISTÓRIA 29

Mbaʼérepa okañy Moisés

Moisés orekórõ guare 40 áño opensa kuri oĩmaha preparádo osalva hag̃ua umi isrraelítape, péro tuicha ojavy.

ISTÓRIA 30

Peteĩ ñana máta hendýva

Ñandejára ojapo milágro ohechauka hag̃ua Moiséspe og̃uahẽmaha pe tiémpo oguenohẽ hag̃ua umi isrraelítape Egíptogui.

ISTÓRIA 31

Moisés ha Aarón oho Faraón rendápe

¿Mbaʼérepa faraón ndojapói Moisés heʼíva chupe ha ndopoíri umi isrraelítagui?

ISTÓRIA 32

Umi 10 plága

Ñandejára omondo 10 plága umi ehípsio ári pórke faraón oñemohatã ha ndopoiséi umi isrraelítagui.

ISTÓRIA 33

Ohasa hikuái pe már Rojo

Jehová omeʼẽ podér Moiséspe ombojaʼo hag̃ua pe mar Rojo ha umi isrraelíta okrusa isekohárupi.

ISTÓRIA 34

Peteĩ tembiʼu pyahu

Ñandejára omeʼẽ umi isrraelítape peteĩ tembiʼu hoʼáva chupekuéra yvágagui.

ISTÓRIA 35

Jehová omeʼẽ iléi

Oĩ mokõi léi iñimportanteve jeýva umi 10 mandamiéntogui, ¿mávapa hína umíva?

ISTÓRIA 36

Peteĩ vakaraʼy oroguigua

¿Mbaʼérepa umi hénte oadora peteĩ vakaraʼy ojejapóva órogui?

ISTÓRIA 37

Peteĩ óga oñemeʼẽ hag̃ua adorasión

Pe koty oĩva fondoitépe pe tavernákulope oñemoĩ vaʼekue pe árka del pákto.

ISTÓRIA 38

Umi 12 espía

Umíva apytégui 10 heʼi peteĩ mbaʼe ha 2 heʼi ótra kósa. ¿Mávapepa oguerovia raʼe umi isrraelíta?

ISTÓRIA 39

Pe yvyra oguerekóva Aarón ipoty

¿Mbaʼéicha rupípa peteĩ yvyra ipirúma vaʼekue ipoty ha hiʼa peteĩ pyharépente?

ISTÓRIA 40

Moisés oinupã peteĩ ita

Jehová omeʼẽ Moiséspe la ojeruréva, péro ipochy avei hendive.

ISTÓRIA 41

Peteĩ mbói ojejapovaʼekue kóvregui

¿Mbaʼérepa Ñandejára omondo umi isrraelítape mbói iponsóñava oisuʼu hag̃ua chupekuéra?

ISTÓRIA 42

Peteĩ vúrro oñeʼẽ

Pe vúrro ohecha peteĩ mbaʼe Balaam ndohecháiva.

ISTÓRIA 43

Josuégui oiko líder

Moisés imbarete gueteri, péro Josué opytáta hendaguépe omoakã hag̃ua umi isrraelítape. ¿Mbaʼérepa?

ISTÓRIA 44

Rahab omokañy umi espiakuérape

¿Mbaʼéichapa Rahab oipytyvõ umi espíape? ¿Ha mbaʼépa ojerure chupekuéra upe rire?

ISTÓRIA 45

Ohasa hikuái rrío Jordán

Umi saserdóte opyrũrõ guare pe ýpe oiko peteĩ milágro.

ISTÓRIA 46

Umi murálla oĩva Jericópe

¿Mbaʼérepa ndoʼái peteĩ párte pe murálla de Jericógui osaingohápe peteĩ pióla pytã?

ISTÓRIA 47

Peteĩ mondaha Israélpe

¿Ikatúpa peteĩ puévlo kompletoite oike provlémape peteĩ kuimbaʼe aña káusare?

ISTÓRIA 48

Umi gavaoníta iñarandu

Haʼekuéra ombotavy Josué ha umi isrraelítape ojapo hag̃ua hendivekuéra peteĩ kompromíso de pas, péro umi isrraelíta lomímonte okumpli ipromésa.

ISTÓRIA 49

Kuarahy opyta

Ñandejára ojapo Josué rehehápe peteĩ mbaʼe núnka ndojapóiva.

ISTÓRIA 50

Mokõi kuña ipyʼaguasúva

Barac omoakã Israel ehérsito, péro oñemombaʼeguasu Jaélpe pe gérra opa rire. ¿Mbaʼérepa?

ISTÓRIA 51

Rut ha Noemí

Rut oheja ipuévlo omoirũ hag̃ua Noemíme ha oservi hag̃ua Jehovápe.

ISTÓRIA 52

Gedeón ha umi 300 kuimbaʼe

¿Mbaʼépa ojapo Jehová oiporavo hag̃ua umi kuimbaʼe omoirũtavape Gedeónpe?

ISTÓRIA 53

Pe promésa Jefté ojapovaʼekue

Pe promésa haʼe ojapóva Jehovápe ndoafektái chupe añónte, síno itajýrape avei.

ISTÓRIA 54

Pe kuimbaʼe imbaretevéva

¿Mbaʼéichapa Dalila opilla mbaʼépa pe omombaretetéva Sansónpe?

ISTÓRIA 55

Peteĩ mitã oservi Ñandejárape

Ñandejára ojevale Samuel rehe omeʼẽ hag̃ua peteĩ mensáhe pohýi pe saserdóte guasu Elípe.

ISTÓRIA 56

Saúl, primer rréi oguerekóva Israel

Primero Ñandejára oiporavo vaʼekue Saúlpe, péro upéi omboyke chupe. ¿Mbaʼépa ikatu ñaaprende iñehémplogui?

ISTÓRIA 57

Ñandejára oiporavo Davídpe

Ñandejára ohecha David rehe peteĩ mbaʼe Samuel ndohecháiva, ¿mbaʼépa hína upéva?

ISTÓRIA 58

David ha Goliat

David oñorairõ Goliat kóntrape ndorekóiramo jepe espáda ni armadúra. ¿Mbaʼépa oipytyvõ chupe ogana hag̃ua?

ISTÓRIA 59

Mbaʼérepa okañy David

Saúl oguerohory kuri Davídpe. ¿Mbaʼérepa upéi ou ndochaʼevéi hese ha ojukase chupe?

ISTÓRIA 60

Abigail ha David

Abigail heʼi iména ivyroha, ¿mbaʼérepa ojapo upéva?

ISTÓRIA 61

Davídgui oiko rréi

David ohechauka heta hendáicha oĩha kapasitádo ogoverna hag̃ua Israel.

ISTÓRIA 62

Heta provléma David rógape

Ojapo rupi peteĩ mbaʼe vai, David ogueru hetaiterei provléma ijupe ha ifamíliape.

ISTÓRIA 63

Pe rréi Salomón iñaranduetéva

Salomón heʼi oñekytĩ hag̃ua peteĩ mitã mbytépe. ¿Mbaʼérepa ojapo upéva?

ISTÓRIA 64

Salomón omopuʼã pe témplo

Salomón iñaranduetereíramo jepe, hembirekokuéra okonvense chupe ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe ivaietereíva.

ISTÓRIA 65

Pe rréino oñembojaʼo

Jeroboán oñepyrũmírente ogoverna ogueraha vaíma Ñandejára puévlope.

ISTÓRIA 66

Jezabel: pe rréina iñañaitéva

Haʼe oĩ vaʼekue ojapo hag̃uáicha oimeraẽ mbaʼe okonsegi hag̃ua la oipotáva.

ISTÓRIA 67

Jehosafat ojerovia Jehováre

Jehosafat ehérsito oho gerrahápe ha umi kantánte oho henonderãkuéra. ¿Mbaʼérepa ojapo hikuái upéicha?

ISTÓRIA 68

Mokõi mitã oikove jey

¿Ikatúpa peteĩ omanóva oikove jey? Ehechamína mbaʼérepa ikatu ñaime segúro upeichaha.

ISTÓRIA 69

Peteĩ mitãkuña oipytyvõ peteĩ mburuvichápe

Peteĩ mitãkuña ndokyhyjéi oñeʼẽ hag̃ua Jehováre ha péicha rupi oiko peteĩ milágro.

ISTÓRIA 70

Jonás ha pe pira guasu

Jonás oaprende ojapo vaʼerãha Jehová heʼíva.

ISTÓRIA 71

Ñandejára opromete peteĩ paraíso

Pe primer paraíso michĩmínte vaʼekue. Péro pe paraíso oútava ojagarráta ko yvy kompletoite.

ISTÓRIA 72

Ñandejára oipytyvõ rréi Ezequíaspe

Peteĩ pyharépe, peteĩ ánhel ojuka 185.000 soldádo asíriope.

ISTÓRIA 73

Último rréi ivuénova oguerekovaʼekue Israel

Josías imitã guive ohechaukáma vaʼekue ipyʼaguasuha.

ISTÓRIA 74

Peteĩ kuimbaʼe ndokyhyjéiva

Jeremías opensa vaʼekue imitãitereiha oiko hag̃ua chugui proféta, péro Ñandejára ojerovia hese.

ISTÓRIA 75

Cuatro mitãrusu Babilóniape

Koʼã cuatro mitãrusu oho porã hese, oĩramo jepe mombyry ifamíliagui.

ISTÓRIA 76

Jerusalén oñehundi

¿Mbaʼérepa Ñandejára opermiti umi babilóniope ohundi Jerusalén?

ISTÓRIA 77

Mbaʼeve nombojayvýi chupekuéra

¿Osalvátapa Ñandejára koʼã mbohapy kuimbaʼe iñeʼẽrendúvape?

ISTÓRIA 78

Pe pare rehe ojeskrivi

Proféta Daniel omombeʼu mbaʼépa heʼise umi cuatro palávra ojeskrivíva peteĩ parére.

ISTÓRIA 79

Daniel leonkuéra apytépe

Daniélpe oñekondena kuri omano hag̃ua ojapo haguére peteĩ mbaʼe iporãva. ¿Mbaʼépa raʼe upéva?

ISTÓRIA 80

Israel osẽ Babilóniagui

Pe rréi de Persia hérava Ciro okumpli vaʼekue peteĩ profesía oikérõ guare Babilóniape, ha upéi okumpli jey ótro profesía.

ISTÓRIA 81

Ojerovia hikuái Ñandejára oipytyvõtaha chupekuéra

Umi isrraelíta okumpli Ñandejára volunta oĩramo jepe peteĩ léi oproivíva chuguikuéra upéva. ¿Ovendesípa Ñandejára chupekuéra?

ISTÓRIA 82

Mardoqueo ha Ester

Rréina Vasti iporã vaʼekue, péro rréi Asuero odesidi omoĩtaha Estérpe hekovia. ¿Mbaʼérepa?

ISTÓRIA 83

Umi murálla oĩva Jerusalénpe

Omopuʼã jey aja pe murálla, umi ovréro oguereko vaʼerã kuri preparádo ijespáda ha ilánsa oñedefende hag̃ua, tahaʼe de día térã pyharekue.

ISTÓRIA 84

Peteĩ ánhel ovisita Maríape

Ñandejára ombou ánhel Gabriélpe omombeʼu hag̃ua Maríape imembytaha ha pe mitãgui oikotaha rréi pára siémpre.

ISTÓRIA 85

Jesús onase umi mymba ojeguerekohápe

¿Mbaʼérepa peteĩ rreirã onase peteĩ lugár oñemongaruhápe animál?

ISTÓRIA 86

Peteĩ estrélla ogia kuimbaʼekuérape

¿Mávapa ogia umi astrólogope oho hag̃ua Jesús rendápe?

ISTÓRIA 87

Jesús imitãme ohórõ guare témplope

¿Mbaʼérepa umi mboʼehára oĩva pe témplope ohecharamoiterei vaʼekue Jesúspe?

ISTÓRIA 88

Juan ovautisa Jesúspe

Juan el Bautista ovautisa hína kuri umi pekadórpe, ha ovautisa avei Jesúspe. Péro Jesús ningo núnka ndopekái, ¿mbaʼérepa upéicharõ ojevautisa?

ISTÓRIA 89

Jesús omopotĩ pe témplo

¿Mbaʼépa ojapo Jesús ohayhuetereígui Ñandejára róga?

ISTÓRIA 90

Pe kuña ndive ykua ypýpe

¿Mbaʼérepa Jesús heʼi peteĩ samaritánape ikatuha omeʼẽ chupe y oporomoingovéva?

ISTÓRIA 91

Jesús oporomboʼe peteĩ montáñape

Umi konsého Jesús omeʼẽ vaʼekue pe Sermón del Móntepe ideprovécho koʼag̃aite peve.

ISTÓRIA 92

Jesús omoingove jey omanovaʼekuépe

Ñandejára podér rupive, Jesús omoingove jey Jairo rajýpe.

ISTÓRIA 93

Jesús omongaru heta héntepe

¿Mbaʼépa ohechauka Jesús omongarúrõ guare hetaiterei persónape?

ISTÓRIA 94

Jesús ohayhu mitãnguérape

Jesús ohechauka umi apóstol ikatuha oaprende heta mbaʼe umi mitãgui.

ISTÓRIA 95

Mbaʼéichapa oporomboʼevaʼekue Jesús

Jesús siémpre oipuru vaʼekue ehémplo oporomboʼe hag̃ua. Peteĩ vuéltape, omombeʼu peteĩ káso oñeʼẽva peteĩ samaritáno ipyʼaporãvare.

ISTÓRIA 96

Jesús omonguera umi hasývape

¿Mbaʼépa ojehupyty umi milágro Jesús ojapóva rupive?

ISTÓRIA 97

Jesús ou rréiramo

Heta hénte orresivi Jesúspe oikérõ guare Jerusalénpe, péro algúnope ndogustapái upéva.

ISTÓRIA 98

Pe mónte de lós olívospe

Jesús oñeʼẽ cuatro ijapóstol ndive heta mbaʼe oñekumplívare hína ñane tiémpope.

ISTÓRIA 99

Peteĩ koty yvate oĩvape

¿Mbaʼérepa Jesús heʼi idisipulokuérape ojapo hag̃ua káda áño pe Séna del Señór?

ISTÓRIA 100

Jesús oĩ pe hardínpe

¿Mbaʼérepa Judas ohetũ Jesúspe otraisionátarõ guare chupe?

ISTÓRIA 101

Jesúspe ojejuka

Jesús oñeʼẽ peteĩ paraísore osaingo aja pe yvyráre omanótarõ guare.

ISTÓRIA 102

Jesús oikove

Peteĩ ánhel oipeʼárõ guare pe ita oñemoĩva Jesús sepultúra rokẽme, umi soldádo tuicha oñemondýi omañávo hyepýpe.

ISTÓRIA 103

Kotýpe, okẽ ñembotypýpe

¿Mbaʼérepa Jesús disipulokuéra ndoikuaái chupe haʼe orresusita rire?

ISTÓRIA 104

Jesús oho jey yvágape

Jesús oho mboyve yvágape onkarga idisipulokuérape peteĩ traváho iñimportantetereíva.

ISTÓRIA 105

Ohaʼarõ hikuái Jerusalénpe

¿Mbaʼérepa Jesús omeʼẽ idisipulokuérape espíritu sánto pe fiésta de Pentekostés aja?

ISTÓRIA 106

Oñenohẽ chupekuéra kárselgui

Umi omoakãva hudiokuéra rrelihión omondo kárselpe umi apóstolpe anive hag̃ua opredika. Péro Ñandejára oipytyvõ chupekuéra.

ISTÓRIA 107

Esteban ojejuka itápe

Esteban oñemboʼe Ñandejárape ojejukátarõ guare chupe.

ISTÓRIA 108

Damasco rapére

Saulo ohecha peteĩ lus ha ohendu álgien oñeʼẽha chupe yvágagui, upéva okambiaite chupe.

ISTÓRIA 109

Pedro oho Cornelio rendápe

¿Opensápa Ñandejára oĩha país térã rrása iporãvéva ótrogui?

ISTÓRIA 110

Timoteo oipytyvõ Páblope

Timoteo oheja pe lugár onase hague ha oho opredika Páblondi diferénte lugárpe.

ISTÓRIA 111

Peteĩ mitãkuimbaʼe okevaʼekue

Eutico opyta oke Pablo ojapo aja peteĩ diskúrso, péro pe segundo diskúrso aja ndokeveietéma. ¿Mbaʼépa oiko raʼe hese?

ISTÓRIA 112

Ojesalva hikuái peteĩ íslape

Ñandejára ombopyʼaguapy Páblope ohasárõ guare peteĩ situasión ijetuʼuetereíva.

ISTÓRIA 113

Pablo oĩ Rómape

¿Mbaʼéichapa Pablo lomímonte okumpli porã hembiapo oĩ aja préso?

ISTÓRIA 114

Og̃uahẽ huʼãme opaichagua mbaʼe vai

¿Mbaʼérepa Ñandejára omanda Jesúspe omoakã hag̃ua peteĩ ehérsito ha oñorairõ hag̃ua pe gérra de Armagedón?

ISTÓRIA 115

Peteĩ paraíso pyahu Yvy ape ári

Yma oĩma vaʼekue peteĩ paraíso, ha koʼẽrõitéma oĩ jeýta.

ISTÓRIA 116

Mbaʼéichapa ikatu jaikove opa ára g̃uarã

¿Ovalémapa jaikuaa haguénte Ñandejára Jehovápe ha Jesúspe? Oiméramo nahániri, ¿mbaʼépa jajapove vaʼerã?

Porandukuéra ojestudia hag̃ua Che lívro omombeʼúva istória oĩva Ñandejára Ñeʼẽme

Ko pártepe oĩ heta téxto vívliko ha porandu oipytyvõva umi mitãme ontende porãve hag̃ua umi istória oĩva la Bíbliape.