Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 LEKSIÓN 13

Timoteo oipytyvõse vaʼekue hapichakuérape

Timoteo oipytyvõse vaʼekue hapichakuérape

Timoteo ningo peteĩ mitãkariaʼy oipytyvõse vaʼekue hapichakuérape. Oviaha voi mombyrymbyry upearã. Ojapo rupi upéicha haʼe ohasa hetaiterei mbaʼe porã. ¿Reipotápa amombeʼu ndéve ijistória?...

Ijavuéla ha isy omboʼe chupe Jehovágui

Timoteo okakuaa peteĩ siuda héravape Listra. Michĩete guive ijavuéla Loida ha isy Eunice omboʼe chupe Jehovágui. Upéi Timoteo okakuaa ha oipytyvõse avei ótrope oaprende hag̃ua Jehová ñeʼẽ.

Timoteo imitã aja gueteri Pablo oinvitáma chupe oho hag̃ua hendive opredika ótro lugárpe. Timoteo pyaʼe oho hendive. Haʼe naiprovlemaiete voi oipytyvõ hag̃ua ótrope.

 Timoteo oho Páblondi peteĩ siuda Macedoniaguápe hérava Tesalónica. Og̃uahẽ hag̃ua upépe haʼekuéra heta oguata vaʼerã ha upéi oviaha vaʼerã várkope. Hasýpe og̃uahẽ hikuái ha ensegidamínte oñepyrũma omboʼe umi héntepe Jehová ñeʼẽ. Péro oĩ umi ipochýva ha ojukaséva chupekuéra. Upévare Pablo ha Timoteo oho opredika ótro hendápe.

Timoteo ohupyty heta mbaʼe porã

Unos kuánto mése rire Pablo ojerure jey Timotéope ohomi hag̃ua Tesalónicape ohecha mbaʼéichapa oĩ ermanokuéra. Tekotevẽ kuri ipyʼaguasu oho jey hag̃ua pe siuda ipeligrosoitévape. Péro Timoteo ojepyʼapy umi ermánore ha upévare oho. Ou jeývo Pablo rendápe ogueru chupe notísia iporãva. Umi ermáno Tesalonicagua oĩ porãiterei.

Timoteo omoirũ Páblope heta áñore. Peteĩ jey Pablo heʼi voi ndaiporiha Timoteoichagua, ha upévare omondoha chupe omombarete hag̃ua kongregasionkuéra. Timoteo ningo ohayhu Jehovápe ha umi héntepe.

¿Rehayhúpa nde umi héntepe? ¿Remboʼesépa chupekuéra Jehová ñeʼẽ?... Oiméramo upéicha, katuete rehupytýta heta mbaʼe iporãitereíva Timoteo ohupyty haguéicha.