Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Eaprende umi istória oĩvagui la Bíbliape

 LEKSIÓN 77

Jesús oñemongeta peteĩ kuñakaraíndi peteĩ póso mátape

Jesús oñemongeta peteĩ kuñakaraíndi peteĩ póso mátape

Ohasami rire pe Páskua, Jesús ha idisipulokuéra oho jey Galiléape. Ohokuévo ohasa hikuái Samáriarupi ha opyta siuda de Sicar ypýpe, peteĩ lugár oñehenóivape Jacob ykua. Jesús opyta opytuʼu upépe peteĩ póso ypýpe idisipulokuéra oho aja ojogua tembiʼurã.

Upe jave, ou peteĩ kuñakarai ogueraha hag̃ua y ha Jesús heʼi chupe: “Jaʼumína michĩmi nde y”. Ha pe kuñakarai oporandu chupe: “¿Mbaʼéreiko reñeʼẽ chéve, ko che samaritánava? Umi judío ningo noñeʼẽi umi samaritánondi”. Péro Jesús heʼi chupe: “Reikuaárire mávapa che, nde rejerure vaʼerãmoʼã chéve ameʼẽ hag̃ua ndéve y, ha che ameʼẽ vaʼerãmoʼã ndéve y oporomoingovéva”. Pe kuñakarai heʼi chupe: “Nantendéi la eréva chéve. Nde ningo ndereguerekói ni válde renohẽ hag̃ua y”. Jesús heʼi chupe: “Pe hoʼúva pe y che ameʼẽva, ndaijuheimoʼãvéima arakaʼeve”. Upémarõ pe kuñakarai heʼi chupe: “Emeʼẽna chéve upéicharõ la nde y che karai”.

Upéi Jesús heʼi pe kuñakaraípe: “Eréna ne ménape ou hag̃ua avei”. Péro haʼe heʼi chupe: “Chéko nacheménai”. Ha Jesús heʼi chupe: “Siertoite la eréva, pórke cinco vésema remenda ha pe kuimbaʼe koʼág̃a oĩva nendive ndahaʼéi ne ména”. Pe kuñakarai heʼi Jesúspe: “Ahechakuaa nde haʼeha proféta. Ore samaritáno ningo roguerovia ikatuha roadora Ñandejárape ko montáñape, péro umi judío heʼi Jerusalénpe añoite ikatuha ojeadora Ñandejárape. Che katu haʼe pe Mesías ou vove ñanemboʼetaha mbaʼéichapa jaadora vaʼerã Ñandejárape”. Upémarõ Jesús omombeʼu chupe peteĩ mbaʼe nomombeʼúiva gueteri avavépe, heʼi chupe: “Che hína pe Mesías”.

 TUpéi pe kuñakarai odipara oho pe siudápe ha heʼi umi samaritánope: “Pejumína pehecha. Chéverõ g̃uarã atopa pe Mesíaspe, haʼe omombeʼupaite chéve umi mbaʼe ajapo vaʼekue”. Upémarõ oho hikuái hendive pe póso oĩhápe ohendu hag̃ua umi mbaʼe Jesús omboʼéva.

Upéi umi samaritano ojerure Jesúspe opyta hag̃ua hendivekuéra ha haʼe opyta dos día upe siudápe ha omboʼe chupekuéra heta mbaʼe. Upévare heta hénte oñepyrũ oguerovia Jesús haʼeha pe Mesías. Umi samaritano heʼi pe kuñakaraípe: “Rohendu rire umi mbaʼe omboʼéva, roime segúro ko kuimbaʼe haʼeha pe osalvátava ko múndo”.

“Oimeraẽ ijyʼuhéiva tou, ha oimeraẽ hoyʼuséva toyʼu pe y oporomoingovévagui, opagaʼỹre mbaʼeve” (Apocalipsis 22:17).