Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 LEKSIÓN 79

Jesús ojapo heta milágro

Jesús ojapo heta milágro

Jesús ou vaʼekue ko yvy ape ári opredika hag̃ua umi notísia porã oñeʼẽva Ñandejára Rréinore. Jehová omeʼẽ avei Jesúspe espíritu sánto ojapo hag̃ua milágro ha péicha ohechauka umi mbaʼe porã ojapótava oiko vove chugui Rréi. Jesús ikatu vaʼekue omonguera opaichagua enfermeda. Mamo ohohápente umi hasýva ojerure chupe ajúda ha haʼe omonguera chupekuéra. Por ehémplo, umi isiégova ohecha jey, umi ohenduʼỹva ohendu jey ha umi oguataʼỹva oguata jey. Oĩ vaʼekue okueráva opoko haguénte voi Jesús ao ruguáire. Jesús omosẽ vaʼekue avei demónio umi héntegui. Umi hénte osegi chupe mamo ohohápe ha sapyʼánte oĩséramo jepe haʼeño, haʼe lomímonte orresivi porã enterovépe.

Peteĩ jey, ogueru hikuái peteĩ paralítikope pe óga Jesús oĩhápe. Péro hetaiterei la hénte ha ndaikatúi oike hikuái. Upémarõ ombokua hikuái pe óga técho ha omboguejy hikuái upérupi pe kuimbaʼépe ikatu hag̃uáicha Jesús omonguera chupe. Jesús heʼi pe paralítikope: “Epuʼã ha eguata”. Ha umi hénte oñesorprendepa ohechávo pe kuimbaʼépe oguata.

Peteĩ día, Jesús og̃uahẽ ohóvo peteĩ puévlope ha 10 kuimbaʼe iléprava osapukái chupe mombyry guive ha heʼi: “¡Jesús, orepytyvõmína!”. Upe tiémpope ningo ojeproivi vaʼekue umi iléprava oñemboja umi hénte oĩhápe. Pe léi heʼíramo jepe umi iléprava oho vaʼerãha pe témplope okuera rire ae, Jesús heʼi chupekuéra oho hag̃ua upépe. Ohokuévo pe témplope, haʼekuéra ohechakuaa okueramaha. Upémarõ peteĩva umi lepróso ojevy jey ha oho oagradese Jesúspe omonguera haguére chupe ha  ombotuicha avei Ñandejárape. Umi 10 lepróso apytégui, peteĩnte oagradese Jesúspe.

Oĩ vaʼekue peteĩ kuña doce áñorema hasýva ha okuerasetereímava pórke noaguantavéima la imbaʼasy. Upémarõ pe kuñakarai oike pe hénte atýpe, oñemoag̃ui Jesús rehe hapykuéguio ha opoko ijao ruguáire. Upepete pe kuñakarai okueraite. Jesús katu oporandu: “¿Mávaiko opoko che aóre?”. Pe kuñakarai tuichaiterei oñemondýi ha oñemboja Jesús rendápe ha omombeʼupaite chupe la oikóva. Jesús otrankilisa pe kuñakaraípe ha heʼi chupe: “Tereho katu pyʼaguapýpe che rajy”.

Peteĩ mburuvicha hérava Jairo ojerure asy Jesúspe: “Ejumína chendive che rógape. Che rajy oime hasykatuete hína”. Péro Jesús og̃uahẽ mboyve upe ógape, pe mitãkuñaʼi omanóma. Og̃uahẽvo upépe, Jesús ohecha umi hénte hasẽjoa pe mitãkuñaʼi hentekuérandi. Péro Jesús heʼi chupekuéra: “Ani penerasẽ. Pe mitãkuñaʼi ningo okénte”. Upémarõ ojagarra pe mitãkuñaʼípe ipógui ha heʼi: “Mitãkuña, epuʼã”. Pe mitãkuñaʼi ensegída voi opuʼã ha Jesús heʼi ituakuérape omeʼẽ hag̃ua chupe álgo hoʼu vaʼerã. Eñeimahinamíntena mbaʼeichaitépa oiméne ovyʼa raʼe hikuái ifamília oikove jey haguére.

“Ñandejára oiporavo chupe espíritu sánto rupive ha omeʼẽ chupe podér. Ha haʼe okorre opárupi, ojapo heta mbaʼe porã ha omonguera umi ohasa asývape Aña poguýpe, Ñandejára oĩ rupi hendive” (Hechos 10:38).