Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Eaprende umi istória oĩvagui la Bíbliape

Ko lívro oñeʼẽ pe kreasiónre, Jesús nasimiéntore ha omombeʼu avei mbaʼéichapa jaikóta Ñandejára Rréino ogoverna vove.

Kárta omboúva Kuérpo Governánte

¿Mbaʼéichapa ikatu jaipuru ko lívro?

LEKSIÓN 1

Ñandejára ojapo pe yvága ha ko yvy

La Biblia heʼi Ñandejára ojapo hague pe yvága ha ko yvy. ¿Péro reikuaápa mávapepa ojapo vaʼekue okrea mboyve opaite mbaʼe? Eleemína ko istória ha retopáta la rrespuésta.

LEKSIÓN 2

Ñandejára okrea pe primer kuimbaʼe ha kuñáme

Ñandejára okrea pe primer kuimbaʼe ha kuñáme ha omoĩ chupekuéra pe hardín de Edénpe. Haʼekuéra ifamília vaʼerã kuri ha ojapo ko yvy tuichakuégui peteĩ hardín.

LEKSIÓN 3

Adán ha Eva naiñeʼẽrendúi Ñandejárape

¿Mbaʼérepa idiferénte vaʼekue pe yvyramáta oĩva pe hardín de Edén mbytépe? ¿Mbaʼérepa Eva hoʼu pe frúta ojeproivi vaʼekue chuguikuéra?

LEKSIÓN 4

Ipochyeterei ha ojuka iñermánope

Jehovápe ogustaiterei Abel ofrénda, péro Caín mbaʼéva katu ndoguerohoryiete. Upévare Caín ipochy ha ojapo peteĩ mbaʼe ivaietereíva.

LEKSIÓN 5

Noé ojapo peteĩ árka

Umi ánhel aña omenda umi kuñáre ha ifamiliakuéra imbarete ha iviolentoiterei. Noé katu idiferénte umi hénte upe tiempopeguágui, haʼe ohayhu vaʼekue Jehovápe.

LEKSIÓN 6

Ocho persóna ojesalva

Cuarenta díare oky de día ha pyharekue. Mas de un áño opyta kuri Noé ha ifamiliakuéra pe árkape ha upéi osẽ sapyʼa hikuái.

LEKSIÓN 7

Tórre de Babel

Umi hénte odesidi ojapotaha peteĩ siuda ha peteĩ tórre ijyvatetereíva ohupytýva pe yvága. ¿Mbaʼérepa Ñandejára ou vaʼekue okambiapa chuguikuéra iñidióma?

LEKSIÓN 8

Abrahán ha Sara iñeʼẽrendu Ñandejárape

¿Mbaʼérepa Abrahán ha Sara oheja vaʼekue Ur ha oho oiko Canaánpe?

LEKSIÓN 9

Ifamília sapyʼa hikuái

¿Mbaʼéichapa Ñandejára okumplíta pe promésa ojapo vaʼekue Abrahánpe? ¿Oñekumplítapa Isaac térã Ismael rupive?

LEKSIÓN 10

Nemanduʼákena mbaʼépa oiko vaʼekue Lot rembirekóre

Ñandejára omongy asúfre ha tatarendy Sodoma ha Gomorra ári. ¿Mbaʼérepa haʼe ohundi koʼã siuda? ¿Mbaʼépa ñanemboʼe pe oiko vaʼekue Lot rembirekóre?

LEKSIÓN 11

Abrahán ohechauka ojeroviaha Jehováre

Ñandejára heʼi Abrahánpe: “Ejagarra nde raʼy peteĩete rehayhuetéva ha eofrese chéve ofrénda ojehapývaramo”. ¿Mbaʼépa ojapo Abrahán ha Isaac?

LEKSIÓN 12

Jacob orresivi pe erénsia

Isaac ha Rebeca ifamília vaʼekue mellíso. Esaúpe okorresponde vaʼekue pe erénsia iñimportantevéva, pórke haʼe la ijypykue. Péro haʼe okambia kuri upéva un pláto tembiʼúre.

LEKSIÓN 13

Jacob ha Esaú ojogueraha porã jey

¿Mbaʼépa ojapo Jacob pe ánhel ovendesi hag̃ua chupe? ¿Mbaʼépa ojapo Jacob ojogueraha porã jey hag̃ua Esaú ndive?

LEKSIÓN 14

José iñeʼẽrendu vaʼekue Ñandejárape

José siémpre ojapo vaʼekue iporãva. ¿Mbaʼérepa upéicharõ oiko vaʼekue hese heta mbaʼe vai?

LEKSIÓN 15

Jehová arakaʼeve ndahesaráiri Joségui

José oĩramo jepe mombyry ihentekuéragui, Jehová ohechauka chupe haʼe oĩha hendive.

LEKSIÓN 16

¿Mávapa rakaʼe Job?

Haʼe iñeʼẽrendu vaʼekue Jehovápe ohasáramo jepe heta mbaʼe ijetuʼúva.

LEKSIÓN 17

Moisés odesidi oadora Jehovápe

Moisés michĩrõ guare isy ojapo tekotevẽva osalva hag̃ua chupe.

LEKSIÓN 18

Peteĩ jukeri máta hendy péro ndokáiri

¿Mbaʼéicha rupípa pe jukeri máta hendy péro ndokáiri?

LEKSIÓN 19

Mbohapy kastígo Jehová omondo vaʼekue ñepyrurã Egíptope

Faraón ojekreeterei ha upéicha rupi tuichaiterei operhudika ipuévlope ndopoiséigui umi israelítagui oadora hag̃ua Jehovápe.

LEKSIÓN 20

Jehová omondove seis kastígo Egíptope

¿Mbaʼépepa idiferénte koʼã seis kastígo umi mbohapy kastígo omondo raẽ vaʼekuégui Jehová?

LEKSIÓN 21

Pe último kastígo Jehová omondo vaʼekue Egíptope

Faraón raʼy ypykuépe jepe ohupyty vaʼekue pe último kastígo Jehová omondóva Egíptope ha upévare faraón opoi sapyʼa umi israelítagui.

LEKSIÓN 22

Jehová ojapo peteĩ milágro osalva hag̃ua umi israelítape

Faraón nomanói kuri Jehová omondórõ guare umi diez kastígo Egíptope. ¿Péro mbaʼépa oiko hese upe rire?

LEKSIÓN 23

Opromete hikuái Jehovápe iñeʼẽrendutaha chupe

Pe sérro Sinaípe umi israelita opromete Jehovápe iñeʼẽrendutaha chupe.

LEKSIÓN 24

Umi israelita nokumplíri ipromésa

Moisés oĩ aja pe sérro Sinaípe, umi israelita oadora peteĩ vakaraʼy raʼanga.

LEKSIÓN 25

Umi israelita ojapo peteĩ tavernákulo oadora hag̃ua Jehovápe

Pe tavernákulo ryepýpe oĩ vaʼekue pe Árka del Pákto.

LEKSIÓN 26

Umi 12 espía

Josué ha Caleb oĩ vaʼekue umi doce espía apytépe péro haʼekuéra idiferentete umi ótro diézgui.

LEKSIÓN 27

Opuʼã hikuái Jehováre

Coré, Datán, Abiram ha 250 kuimbaʼe norrekonoseséi Jehová voi oiporavo hague Moisés ha Aarónpe.

LEKSIÓN 28

Balaam rymba vúrro oñeʼẽ

Pe vúrro ohecha peteĩ mbaʼe Balaam ndohecháiva.

LEKSIÓN 29

Jehová oiporavo Josuépe

Umi konsého Jehová omeʼẽ vaʼekue Josuépe ideprovécho avei ñandéve koʼág̃a.

LEKSIÓN 30

Rahab oipytyvõ mokõi espíape okañy hag̃ua

Jericó murálla hoʼapa vaʼekue, péro Rahab róga ndoʼái ojáramo jepe pe murállare.

LEKSIÓN 31

Umi gabaonita oho Josué rendápe

Josué ojerure Jehovápe pe kuarahy opyta hag̃ua peteĩ hendápe.

LEKSIÓN 32

Barac ha mokõi kuña ipyʼaguasúva

Josué omano rire, umi israelita oadora umi dios fálsope ha oike hikuái heta akãrasýpe. Péro Jehová ojevale Barac, Débora ha Jael rehe osalva hag̃ua chupekuéra.

LEKSIÓN 33

Rut ha Noemí

Mokõi viúda oho jey Israélpe. Peteĩva héra Rut. Haʼe oho ombaʼapo peteĩ kokuépe ha upépe Boaz oikuaa chupe.

LEKSIÓN 34

Gedeón ogana umi madianítape

Umi madianita heta ombosufri umi israelítape. Upévare umi israelita ojerure ajúda Jehovápe. ¿Mbaʼéichapa Gedeón ehérsito michĩramo jepe ogana umi madianítape?

LEKSIÓN 35

Ana ojerure Jehovápe peteĩ mitã

Elcaná oraha Ana, Peniná ha ifamiliakuérape oadora hag̃ua hikuái Jehovápe pe tavernákulope Silópe. Upépe Ana heʼi Jehovápe oipotaha peteĩ mitã. Upe rire, un áño mboyve onaséma Samuel.

LEKSIÓN 36

Jefté ojapo peteĩ promésa Jehovápe

¿Mbaʼépa Jefté opromete Jehovápe? ¿Mbaʼépa heʼi itajýra oikuaávo la itúa opromete vaʼekue?

LEKSIÓN 37

Jehová oñeʼẽ Samuélpe

Elí raʼykuéra ningo saserdóte vaʼekue pe tavernákulope, péro haʼekuéra ojapo heta mbaʼe vai. Samuel idiferentete chuguikuéra. Peteĩ pyhare Jehová oñeʼẽ chupe.

LEKSIÓN 38

Jehová omombarete Sansónpe

Jehová omombarete Sansónpe oñorairõ hag̃ua umi filisteo kóntrape, péro upéi Sansón odesidi vai kuri peteĩ mbaʼe ha umi filisteo ojagarra chupe.

LEKSIÓN 39

Pe primer rréi de Israel

Jehová omoĩ hués ogia hag̃ua umi israelítape, péro haʼekuéra oipota peteĩ rréi. Upémarõ Jehová omoĩ Saúlpe kómo rréi. ¿Mbaʼérepa upéi oipeʼa jey chupe?

LEKSIÓN 40

David ha Goliat

Jehová oiporavo Davídpe Israel rreirã, ha David ohechauka ogoverna porãtaha.

LEKSIÓN 41

David ha Saúl

Peteĩ kuimbaʼe iñañaitereíva ojukase peteĩ kuimbaʼe ivuénovape. ¿Mbaʼépa ojapo pe kuimbaʼe ivuénova?

LEKSIÓN 42

Jonatán ipyʼaguasu ha ohayhu añete iñamígope

Rréi Saúl raʼy, David amigoite vaʼekue.

LEKSIÓN 43

Rréi David opeka

Jadesidi vaíramo katuete jasufríta.

LEKSIÓN 44

Peteĩ témplo Jehovápe g̃uarã

Jehová oguerohoryeterei Salomón ojeruréva chupe ha upévare omeʼẽve chupe umi mbaʼe ojerure vaʼekuégui.

LEKSIÓN 45

Ojedividi pe rréino de Israel

Heta israelita ndoadoravéi Jehovápe.

LEKSIÓN 46

Jehová ohechauka haʼeha pe Dios verdadéro

¿Mbaʼéichapa Jehová ohechauka haʼeha pe Dios verdadéro?

LEKSIÓN 47

Jehová omombarete Elíaspe

¿Ndépa ere Jehová nepytyvõtaha avei neñeʼẽrendúramo chupe?

LEKSIÓN 48

Peteĩ viúda memby oikove jey

Elías ojapo mokõi milágro peteĩ viúda rógape.

LEKSIÓN 49

Ojekastiga peteĩ rréina iñañaitereívape

Jezabel ojuka Nabótpe oipeʼa hag̃ua chugui iparralty. Péro Jehová ohecha umi mbaʼe ojapóva ha okastiga chupe.

LEKSIÓN 50

Jehová odefende Jehosafátpe ikontrariokuéragui

Umi ikontrário oatakasérõ guare Judá, rréi Jehosafat oñemboʼe Jehovápe oipytyvõmi hag̃ua chupe.

LEKSIÓN 51

Naamán ha pe mitãkuñaʼi oadoráva Jehovápe

Peteĩ mitãkuñaʼi israelita oñeʼẽ ipatrónape Jehováre. Upéicha rupi Jehová ojapo peteĩ milágro.

LEKSIÓN 52

Hetaiterei kavaju ha kárro de gérra hendypáva

¿Mbaʼéichapa Eliseo ajudánte ohecha raʼe hetaveha umi soldádo síriogui umi soldádo oĩva hendivekuéra?

LEKSIÓN 53

Jehoiadá ohechauka ipyʼaguasuha

Pe saserdóte prinsipál Jehoiadá oñemoĩ peteĩ rréina iñañaitereívare.

LEKSIÓN 54

Jehová ipasiénsia Jonás rehe

¿Mbaʼérepa peteĩ pira omokõ vaʼekue Jonáspe? ¿Mbaʼéichapa Jonás ojesalva? ¿Mbaʼépa Jehová omboʼe Jonáspe?

LEKSIÓN 55

Jehová ombou peteĩ ánhel oprotehe hag̃ua Ezequíaspe

Umi asirio heʼi Jehová ndoprotehemoʼãiha Judápe, péro tuichaiterei ojavy hikuái.

LEKSIÓN 56

Josías omombaʼeterei vaʼekue Jehová Léi

Josías oreko vaʼekue 8 áño oikórõ guare chugui rréi de Judá ha oipytyvõ umi héntepe oadora jey hag̃ua Jehovápe.

LEKSIÓN 57

Jehová omondo Jeremíaspe opredika hag̃ua

Pe mensáhe omeʼẽva Jeremías ombopochyeterei umi kuimbaʼe omanda guasúvape Judápe.

LEKSIÓN 58

Jerusalén oñehundi

Umi hénte oikóva Judápe osegi oadora umi dios fálsope ha upévare Jehová noipytyvõi chupekuéra.

LEKSIÓN 59

Cuatro mitãrusu iñeʼẽrendúva Jehovápe

Koʼã mitãrusu Judagua ojedesidi osegitaha iñeʼẽrendu Jehovápe oservíramo jepe hikuái pe rréi de Babilonia palásiope.

LEKSIÓN 60

Peteĩ goviérno odurátava pára siémpre

Daniel omombeʼu mbaʼépa osignifika pe mbaʼe iñextrañoitéva Nabucodonosor osoña vaʼekue.

LEKSIÓN 61

Noñesũi hikuái pe estátua renondépe

Sadrac, Mesac ha Abednego ndoadorái pe estátua de óro ojapoka vaʼekue pe rréi de Babilonia.

LEKSIÓN 62

Pe yvyramáta osoña vaʼekue Nabucodonosor

Umi mbaʼe Nabucodonosor osoña vaʼekue ohechauka umi mbaʼe oikótava hese.

LEKSIÓN 63

Peteĩ po oskrivi pe parére

¿Mbaʼérõ guarépa ojekuaa raʼe peteĩ po oskrivíva pe parére ha mbaʼépa heʼise umi palávra oskrivi vaʼekue?

LEKSIÓN 64

Ojepoi Daniélpe umi león oĩháme

Káda día eñemboʼe vaʼerã Jehovápe Daniel ojapo haguéicha.

LEKSIÓN 65

Ester osalva ipuévlope

Ester ningo extranhéra ha opyta vaʼekue tyreʼỹ, upéicharõ jepe oiko chugui rréina.

LEKSIÓN 66

Esdras omboʼe Ñandejára Léi

Umi israelita ohendu rire Ésdraspe opromete hikuái Jehovápe peteĩ mbaʼe iñimportantetereíva.

LEKSIÓN 67

Jerusalén murálla

Nehemías opilla iñenemigokuéra oatakaseha chupekuéra, péro haʼe ndokyhyjéi. ¿Mbaʼérepa?

LEKSIÓN 68

Elisabet oreko peteĩ mitã

¿Mbaʼérepa Elisabet ména ndaikatuvéi oñeʼẽ itaʼýra onase peve?

LEKSIÓN 69

Ánhel Gabriel ou María rendápe

Ánhel Gabriel heʼi Maríape peteĩ mbaʼe okambiaitétava hekove.

LEKSIÓN 70

Umi ánhel omombeʼu Jesús onase hague

Ohendu rire umi ánhelpe, umi pastór ensegída oho ohecha hag̃ua Jesúspe.

LEKSIÓN 71

Jehová oprotehe Jesúspe

Peteĩ rréi iñañaitereíva ojukasemoʼã Jesúspe.

LEKSIÓN 72

Jesús imitãrõ guare

¿Mbaʼérepa umi mboʼehára templopegua oponderajoa Jesús rehe?

LEKSIÓN 73

Juan opredika outaha pe Mesías

Juan haʼe vaʼekue peteĩ proféta omombeʼúva pe Mesías og̃uahẽmbotaitemaha. ¿Mbaʼépa ojapo umi hénte ohendu rire chupe?

LEKSIÓN 74

Jesúsgui oiko pe Mesías

¿Mbaʼérepa Juan heʼi vaʼekue Jesús haʼeha Ñandejára Ovecharaʼy?

LEKSIÓN 75

Satanás omoñuhãse vaʼekue Jesúspe

Satanás tres vése oñehaʼã omoñuhã Jesúspe. ¿Mbaʼe mbaʼépa ojapo omoñuhã hag̃ua chupe? ¿Mbaʼéichapa Jesús okontesta Satanáspe?

LEKSIÓN 76

Jesús ohechauka omombaʼeha pe témplo

¿Mbaʼérepa Jesús ojagarra peteĩ pióla ha omondýi umi ovecha ha vakakuéra osẽ hag̃ua pe témplogui? ¿Mbaʼérepa otumbapa umi kambísta mesa?

LEKSIÓN 77

Jesús oñemongeta peteĩ kuñakaraíndi peteĩ póso mátape

¿Mbaʼérepa peteĩ kuñakarai samaritana oñesorprende Jesús oñeʼẽrõ guare chupe? Jesús omombeʼu chupe peteĩ mbaʼe nomombeʼúiva gueteri avavépe, ¿mbaʼépa upéva?

LEKSIÓN 78

Jesús opredika umi notísia oñeʼẽva Ñandejára Rréinore

Jesús oinvita idisipulokuérape opredika hag̃ua hendive. Upéi oiporavo 70-pe opredika hag̃ua umi notísia porã oñeʼẽva Ñandejára Rréinore.

LEKSIÓN 79

Jesús ojapo heta milágro

Jesús ohohápente umi hasýva ojerure chupe ajúda ha haʼe omonguerapaite chupekuéra. Peteĩ mitãkuñaʼípe jepe omoingove jey vaʼekue.

LEKSIÓN 80

Jesús oiporavo umi 12 apóstolpe

¿Maʼerãpa oiporavo chupekuéra Jesús? ¿Nemanduʼápa mbaʼéichapa héra hikuái?

LEKSIÓN 81

Pe Sermón del Mónte

Jesús omboʼe vaʼekue heta mbaʼe iñimportánteva peteĩ hénte atýpe.

LEKSIÓN 82

Jesús omboʼe idisipulokuérape mbaʼéichapa oñemboʼe vaʼerã

¿Mbaʼe mbaʼépa Jesús heʼi idisipulokuérape osegi hag̃ua ojerure?

LEKSIÓN 83

Jesús omongaru hetaiterei héntepe

¿Mbaʼépa ñanemboʼe ko milágro Jehová ha Jesúsgui?

LEKSIÓN 84

Jesús oguata pe y ári

¿Mbaʼéichapa oiméne oñeñandu raʼe umi apóstol ohechávo upéva?

LEKSIÓN 85

Jesús oporomonguera peteĩ día sábadope

¿Mbaʼérepa algúnope ndogustái vaʼekue upéva?

LEKSIÓN 86

Jesús omoingove jey Lázarope

Jesús ohechávo María hasẽha, opokoiterei hese ha hasẽ avei. Péro upéi ojapo peteĩ milágro ombovyʼaitereíva María ha Mártape.

LEKSIÓN 87

Jesús ojapo pe última séna

Pe última sénape, Jesús heʼi idisipulokuérape mbaʼépa ojapo vaʼerã hikuái haʼe oho rire yvágape.

LEKSIÓN 88

Ojejagarra Jesúspe

Judas Iscariote oraha hendive hetaiterei hénte ojagarra hag̃ua Jesúspe ha oraha voi hikuái espáda ha garróte ipópe.

LEKSIÓN 89

Pedro onega oikuaaha Jesúspe

¿Mbaʼépa oiko vaʼekue Caifás róga korapýpe? ¿Mbaʼépa oiko Jesús rehe pe óga ryepýpe?

LEKSIÓN 90

Jesús omano Gólgotape

¿Mbaʼérepa Pilato omanda vaʼekue ojejuka hag̃ua Jesúspe?

LEKSIÓN 91

Jesús oikove jey

¿Mbaʼe mbaʼépa oiko ojejuka rire Jesúspe?

LEKSIÓN 92

Jesús ojeaparese umi peskadórpe

¿Mbaʼe milágropa Jesús ojapo ohechárõ guare idisipulokuérape opeska hína?

LEKSIÓN 93

Jesús oho jey yvágape

Oho mboyve yvágape, Jesús onkarga peteĩ traváho idisipulokuérape ha oexplika chupekuéra mbaʼéichapa ojapo vaʼerã.

LEKSIÓN 94

Jesús disipulokuéra orresivi espíritu sánto

¿Mbaʼépa ikatu vaʼekue ojapo hikuái upéicha rupi?

LEKSIÓN 95

Mbaʼeve ndojokói chupekuéra

Umi rrelihión omoakãva ojuka vaʼekue Jesúspe oñehaʼã omokirirĩ hag̃ua umi disípulope, péro haʼekuéra lomímonte osegi opredika.

LEKSIÓN 96

Jesús oiporavo Sáulope

Saulo opersegi mbarete vaʼekue kristianokuérape, péro upéi tuichaiterei ou okambia.

LEKSIÓN 97

Cornéliope oñemeʼẽ espíritu sánto

¿Mbaʼérepa Jehová ojerure Pédrope oho hag̃ua peteĩ kuimbaʼe ndahaʼéiva judío rógape?

LEKSIÓN 98

Umi kristiáno ypykue opredika heta tetãrupi

Apóstol Pablo ha iñirũnguéra oñepyrũ vaʼekue opredika umi lugár mombyryvehápe.

LEKSIÓN 99

Peteĩ guárdia kársel oñepyrũ oservi Ñandejárape

¿Mbaʼéichapa oiko raʼe upéva?

LEKSIÓN 100

Pablo ha Timoteo

Haʼekuéra heta áñore oservi vaʼekue oñondive Ñandejárape ha oñoamigoite hikuái.

LEKSIÓN 101

Páblope ojegueraha Rómape

Pe viáhepe ohasa heta mbaʼe ipeligrósova, upéicharõ jepe mbaʼeve ndojokói chupe.

LEKSIÓN 102

Umi visión Juan ohecha vaʼekue

Jesús ohechauka chupe umi visiónpe umi mbaʼe oikótava.

LEKSIÓN 103

“Tou ne Rréino”

Umi visión ohecha vaʼekue apóstol Juan ohechauka mbaʼéichapa jaikóta ko yvy ape ári Ñandejára Rréino ogoverna vove.