Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

 JAHECHAUKÁKENA JASERVIHA JEHOVÁPE

Jehová ndahesaraimoʼãi umi mbaʼe rejapo vaʼekuégui rehayhúgui chupe

Jehová ndahesaraimoʼãi umi mbaʼe rejapo vaʼekuégui rehayhúgui chupe

EHECHA PE VIDÉO JEHOVÁ NDAHESARAIMOʼÃI UMI MBAʼE REJAPO VAʼEKUÉGUI REHAYHÚGUI CHUPE HA UPÉI ERRESPONDE KOʼÃ PREGÚNTA:

  • ¿Mbaʼe ijetuʼúvapa ohasa jepi umi ijedáva?

  • ¿Mbaʼe kualidápa oreko umi ijedáva?

  • Oiméramo ndeedáma, ¿mbaʼéichapa nemokyreʼỹ Levítico 19:32 ha Proverbios 16:31 heʼíva?

  • ¿Mbaʼéichapa Jehová ohecha umi isiérvo ijeda ha ndaikatuguasuvéimavape opredika?

  • ¿Mbaʼépa Jehová oipota jajapo ñandeedáramo jepe?

  • ¿Mbaʼéichapa umi ijedáva ikatu omokyreʼỹ umi imitãvape?

  • ¿Oĩpa peteĩ ermáno térã ermána ijedáva nemokyreʼỹ vaʼekue ramoiténte ha mbaʼéichapa ojapo upéva?