11:6-9

¿Mbaʼéichapa oñekumpli vaʼekue ko profesía umi israelita tiémpope?

  • Jehová oñangareko vaʼekue hesekuéra oukuévo Babilóniagui ha oike jeývo Jerusalénpe, upéicha rupi ndaipóri vaʼekue okyhyje hag̃ua hikuái animál ñarõgui ni umi mondahágui (Esd 8:21, 22).

¿Mbaʼéichapa oñekumpli ko profesía ñane tiémpope?

  • La Biblia rupive Jehová oipytyvõ la héntepe okambia hag̃ua. Umi persóna iviolentove vaʼekue jepe okambia ha ivuéno koʼág̃a. Péicha rupi umi oservíva chupe oiko pyʼaguapýpe oñondivepa ha oĩ porã Jehovándi.

¿Mbaʼéichapa oñekumplíta amo gotyove ko profesía?

  • Ko yvy tuichakuégui oikóta peteĩ hardín iporãitereíva, enterovénte oikóta pyʼaguapýpe ha ndaiporimoʼãvéima jakyhyje hag̃ua. Ndaiporimoʼãvéima hénte iñañáva ha umi animál nañandeapeligramoʼãvéima. Péicha voi Jehová oipota vaʼekue jaiko.

¿Mbaʼéichapa Pablo okambia vaʼekue oikuaa rire Jehovápe?

  • Pablo haʼérõ guare fariséo umi animál ñarõicha isalváhe vaʼekue (1Ti 1:13).

  • Péro oikuaa porã rire Jehovápe tuichaiterei okambia (Col 3:8-10).