Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Mateo 9:1-38

9  Upémarõ haʼe ojupi pe kanóape, ohasa pe ótro ládo ha og̃uahẽ ivállepe.  Ha upépe ojegueru chupe peteĩ paralítiko hupa reheve. Ohechávo mbaʼéichapa ojerovia hikuái, Jesús heʼi pe paralítikope: “Ani rekyhyje che raʼy, nde pekádo oñeperdonáma”.  Upévo oĩ umi mboʼehára leipegua heʼíva ojupe: “Kóva ningo otaky* Ñandejárare”.  Jesús oikuaágui mbaʼépa opensa hikuái, heʼi chupekuéra: “¿Mbaʼére pepensa koʼã mbaʼe vai pende pyʼapýpe?  ¿Mbaʼépa ndahasyive jaʼe? ¿‘Nde pekádo oñeperdonáma’, térã, ‘Epuʼã eguata’?  Péro peikuaa hag̃ua Yvypóra Raʼy* orekoha autorida operdona hag̃ua pekádo ko yvy ape ári...”, ojere heʼi pe paralítikope: “Epuʼã, ejagarra nde rupa ha tereho nde rógape”.  Ha haʼe opuʼã oho hógape.  Ohechávo upe oikóva umi hénte oñemondyijoa, ha ombotuicha Ñandejárape omeʼẽ haguére peichagua autorida yvypórape.  Jesús ohóvo upégui, ohecha peteĩ kuimbaʼe hérava Mateo oguapyha hína pe impuésto ojekovrahápe, ha heʼi chupe: “Eju chemoirũ”. Upévo haʼe opuʼã ha oho hendive. 10  Upe rire oho Mateo rógape, ha oguapy mesápe idisipulokuérandi*. Upérõ ou heta impuésto kovraha ha mbaʼe vai apoha, ha oguapy hendivekuéra mesápe. 11  Ohechávo upéva, umi fariséo* oñepyrũ heʼi Jesús disipulokuérape: “¿Mbaʼére piko pene mboʼehára okaru umi impuésto kovraha ha mbaʼe vai apohándi?”. 12  Jesús ohendu la heʼíva hikuái ha heʼi: “Hesãiva noikotevẽi doktór, péro umi hasýva oikotevẽ. 13  Tapeho pejepyʼamongeta mbaʼépa heʼise ko mbaʼe: ‘Aipota peiporiahuvereko pende rapichápe, pejapo rangue sakrifísio’. Che ndajúi ahenói umi hekojojávape, aju guei ahenói umi mbaʼe vai apohápe”. 14  Upéi ou hendápe Juan disipulokuéra ha heʼi chupe: “Ore roajuna jepi ha umi fariséo avei. ¿Mbaʼére piko upéicharõ nde disipulokuéra noajunái?”. 15  Upévo Jesús ombohovái chupekuéra: “Oĩ aja pe nóvio natekotevẽi iñamigokuéra oñembyasy, ¿ajépa? Péro og̃uahẽta pe tiémpo pe nóvio ojepeʼataha chuguikuéra ha upépe oajunáta hikuái. 16  Avave ningo ndoiporúi peteĩ téla pyahu orremenda hag̃ua peteĩ ao tuja, cháke pe téla pyahu ikatu oñemomichĩ, oitira pe ao tuja ha osoropave opytávo. 17  Avei avave nomoĩmoʼãi víno ojejapo ramóva mbaʼyru* tujápe. Omoĩramo katu pe víno oñehẽmbaitéta ha pe mbaʼyru ndovalemoʼãvéima mbaʼeverã. Pe víno ojejapo ramóva oñemoĩ mbaʼyru pyahúpe. Ha péicha mokõive oiko aréta oñembyaiʼỹre”. 18  Heʼi aja koʼã mbaʼe, ou hendápe peteĩ mburuvicha, omombaʼe* chupe ha heʼi: “Oiménengo omanóma raʼe che rajymi, péro terehóna epokomi hese oikove hag̃ua”. 19  Upévo Jesús ha idisipulokuéra opuʼã oho hendive. 20  Ha ¡péina!, ou peteĩ kuña doce áñorema oikóva huguyháre, oñemboja Jesús rehe hapykuéguio ha opoko ijao ruguáire, 21  heʼígui ipyʼapýpe: “Apokóramo ijaóre jepe akuerátama”. 22  Jesús ojere ha heʼi chupe: “Anína rekyhyje che rajy. Rejerovia rupi ningo rekuera”. Ha upe guive pe kuña okuera. 23  Upéi, Jesús og̃uahẽvo pe mburuvicha rógape, ohecha umi fláuta ombopúvape ha hetaiterei hénte ojaheʼóva. 24  Jesús heʼi chupekuéra: “Pesẽ koʼágui, pe mitãkuñaʼi ningo nomanói, okénte hína”. Ohendúvo upéva haʼekuéra oñepyrũ opukapa ha oñembohory hese. 25  Osẽmba rire umi hénte haʼe oike pe mitãkuñaʼi oĩháme, ojagarra chupe ipógui ha pe mitãkuñaʼi opuʼã. 26  Ha opa siuda ha puévlo oĩvape upe jerére ojekuaa upe oiko vaʼekue. 27  Jesús osẽvo upégui, mokõi siégo osapukái ohóvo hapykuéri ha heʼi: “David Raʼy, oreporiahuverekomína”. 28  Jesús oike rire peteĩ ógape, oñemboja hendápe umi ohechaʼỹva ha haʼe oporandu chupekuéra: “¿Peẽ piko pejerovia che ikatuha pomonguera?”. Haʼekuéra ombohovái: “Rojerovia Karai”. 29  Upémarõ opoko hesakuérare ha heʼi: “Toiko pejerovia haguéicha”. 30  Ha mokõivéva ohecha jey. Upéi Jesús heʼi joʼa joʼa chupekuéra: “Aníkena pemombeʼu avavépe”. 31  Haʼekuéra katu osẽmíre upégui ohóma omombeʼu opa siuda ha puévlo oĩvape upe jerére, la haʼe ojapo vaʼekue. 32  Umi kuimbaʼe oho rire, umi hénte ogueru Jesús rendápe peteĩ endemoniádo iñeʼẽngúva. 33  Jesús omosẽ rire pe demóniope*, pe kuimbaʼe iñeʼẽngúva oñeʼẽ. Ha umi hénte ohecharamoiterei upe oikóva ha heʼi: “Arakaʼeve ndojehecháiva koʼã mbaʼe Israélpe”. 34  Umi fariséo katu heʼi: “Haʼe ningo omosẽ umi demóniope oipytyvõgui chupe umi demónio ruvicha”. 35  Ha Jesús okorre umi siuda ha puévlore, omboʼe umi sinagogahárupi* ha omombeʼu pe marandu porã* oñeʼẽva Ñandejára Rréinore. Avei omonguera opaichagua mbaʼasy. 36  Jesús omañávo umi héntere ombyasyeterei chupekuéra, ohechágui mbaʼéichapa oiko asyeterei ha isarambipa hikuái umi ovecha herekuaʼỹvaicha. 37  Upévo heʼi idisipulokuérape: “Hetaiterei oĩ pe kóga oñemonoʼõ vaʼerã, umi omonoʼõva katu saʼi. 38  Upévare, pejerurékena pe kóga Járape tombou hetave omonoʼõ vaʼerã ikóga”.

Nóta

Ehecha “Blasfemia”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvypóra Raʼy”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Ehecha “Fariséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Mbaʼyru ojejapóva mymba pirégui.
Térã: “oñesũ”. Yma péicha ojehechauka oñemombaʼeha peteĩ tapichápe.
Ehecha “Demónio”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Sinagóga”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Marandu Porã”, diksionário oĩva ko Bíbliape.