Ehecha oĩva pype

Ehecha menú secundario

Ehecha oĩva pype

Testígo de Jehová

guarani

Biblia Internétpe | ÑANDEJÁRA ÑEʼẼ MATEO - APOCALIPSIS

Marcos 2:1-28

2  Upéi, tiémpo riremi Jesús oike jey Capernáumpe, ha ojekuaa oĩha pe ógape.  Upévare hetaiterei hénte oñembyaty ha ndaijavéima hikuái ni pe okẽme, ha Jesús oñepyrũ omombeʼu chupekuéra umi marandu porã*.  Upérõ ou avei cuatro kuimbaʼe oguerúva hendápe peteĩ paralítiko.  Péro ndaikatúi oike Jesús oĩháme, hetaitereígui umi hénte, upémarõ ombokua hikuái pe técho ha omboguejy pe paralítiko hupa reheve.  Jesús ohechávo mbaʼéichapa ojerovia hikuái, heʼi pe paralítikope: “Che raʼy, nde pekádo oñeperdonáma”.  Upérõ oguapy avei upépe umi mboʼehára leipegua*, ha heʼi hikuái ipyʼapýpe:  “¿Mbaʼére piko ko kuimbaʼe oñeʼẽ upéicha? Otaky* hína Ñandejárare. Avave ndaikatúi operdona umi pekádo. Ñandejára añoite ikatu ojapo upéva”.  Jesús katu ipyʼapýpe oikuaáma mbaʼépa opensa hikuái, upévare heʼi chupekuéra: “¿Mbaʼére piko pepensa péicha pende pyʼapýpe?  ¿Mbaʼépa ndahasyive jaʼe pe paralítikope? ¿‘Nde pekádo oñeperdonáma’, térã, ‘Epuʼã eraha nde rupa ha eguata’? 10  Péro peikuaa hag̃ua Yvypóra Raʼy* orekoha autorida operdona hag̃ua pekádo ko yvy ape ári...”, heʼi pe paralítikope: 11  “Che haʼe ndéve: Epuʼã, ejagarra nde rupa ha tereho nde rógape”. 12  Upepete pe kuimbaʼe opuʼã, ojagarra hupa ha oguata ohóvo opavave renondépe. Umi hénte katu ijurujaipa opytávo, ombotuicha Ñandejárape ha heʼi: “Arakaʼeve ndorohecháiva koʼã mbaʼe oikoha”. 13  Upéi Jesús oho jey pe mar rembeʼýpe, ha enterove umi hénte ou meme hendápe ha haʼe oñepyrũ omboʼe chupekuéra. 14  Upe rire Jesús ohasa ohóvo ha ohecha Leví, Alfeo raʼýpe oguapyha hína pe impuésto ojekovrahápe ha heʼi chupe: “Eju chemoirũ”. Upévo haʼe opuʼã ha oho hendive. 15  Upe rire Jesús oguapy hína mesápe Leví rógape, ha heta impuésto kovraha ha mbaʼe vai apoha oguapy Jesús ha idisipulokuéra* ndive. Upéi oĩ heta ijapyteguikuéra oñepyrũva avei omoirũ chupe. 16  Péro umi mboʼehára leipegua omoirũva fariseokuérape, ohechávo Jesús okaruha umi impuésto kovraha ha mbaʼe vai apohándi, oñepyrũ heʼi idisipulokuérape: “¿Pene mboʼehára piko okaru umi impuésto kovraha ha mbaʼe vai apohándi?”. 17  Ohendúvo upéva Jesús heʼi chupekuéra: “Hesãiva noikotevẽi doktór, péro umi hasýva oikotevẽ. Che ndajúi ahenói hag̃ua umi hekojojávape, síno umi mbaʼe vai apohápe”. 18  Juan disipulokuéra ha umi fariséo* pyʼỹi oajuna. Upévare haʼekuéra ou heʼi Jesúspe: “¿Mbaʼére piko Juan disipulokuéra ha umi fariséo disipulokuéra pyʼỹi oajuna, péro nde disipulokuéra noajunái?”. 19  Jesús ombohovái chupekuéra: “Pe nóvio oĩ aja, iñamigokuéra ndaikatúi oajuna, ¿ajépa? Oĩ aja pe nóvio hendivekuéra ndaikatúi oajuna. 20  Péro og̃uahẽta pe tiémpo pe nóvio ojepeʼataha chuguikuéra, ha upe tiémpope oajunáta hikuái. 21  Avave ningo ndoiporúi peteĩ téla pyahu orremenda hag̃ua peteĩ ao tuja, cháke ojapóramo, pe téla pyahu ikatu oñemomichĩmba, oitira pe ao tuja ha osoropave opytávo. 22  Avei avave nomoĩmoʼãi víno ojejapo ramóva mbaʼyru* tujápe. Omoĩramo katu pe mbaʼyru okapúta, pe víno oñehẽmbaitéta ha pe mbaʼyru ndovalemoʼãvéima mbaʼeverã. Pe víno ojejapo ramóva oñemoĩ mbaʼyru pyahúpe”. 23  Peteĩ sábado* Jesús ohasa ohóvo peteĩ trigotýrupi, ha idisipulokuéra ojagarra pe trígo ohasakuévo ha hoʼu. 24  Ha umi fariséo heʼi chupe: “¡Emañamína!, ¿mbaʼére piko nde disipulokuéra ojapo sabadokue ndovaléiva jajapo?”. 25  Jesús katu heʼi chupekuéra: “¿Ha peẽ piko ndapeleéi mbaʼépa ojapo rakaʼe David ojejopy vaírõ guare, haʼe ha iñirũnguéra iñembyahýirõ guare? 26  ¿Ndapeleéi piko pe párte oñeñeʼẽhápe Abiatar rehe, pe saserdóte ruvicha*, David oike hague Ñandejára rógape ha hoʼu umi pan oñemoĩ vaʼekue Ñandejára renondépe? Umíva ningo umi saserdóte* añoite ikatu hoʼu, upéicharõ jepe David hoʼu ha omeʼẽ avei iñirũnguérape”. 27  Ha heʼive chupekuéra: “Ñandejára ojapo pe sábado oipytyvõ hag̃ua yvyporakuérape, péro yvyporakuéra ndojejapói omboarete hag̃ua pe sábado; 28  upévare Yvypóra Raʼy haʼe avei sábado Ruvicha”.

Nóta

Ehecha “Marandu Porã”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Mboʼehára Leipegua”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Blasfemia”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Yvypóra Raʼy”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “temimboʼe, alúmno”. Péicha oñehenói umi oaprendévape térã oñembokatupyrývape ojapo hag̃ua peteĩ mbaʼe.
Ehecha “Fariséo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Mbaʼyru ojejapóva mymba pirégui.
Ehecha “Sábado”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saserdóte Ruvichakuéra”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Saserdóte”, diksionário oĩva ko Bíbliape.