Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Lucas 4:1-44

4  Upéi Jesús henyhẽ espíritu sántogui* ha oho pe Jordángui, ha pe espíritu oraha chupe desiértore  cuarenta díare, ha upérõ pe Aña* oityse chupe ñuhãme. Hiʼarive upe aja Jesús ndoʼúi mbaʼevete ha upévare og̃uahẽvo huʼãme umi cuarenta día, haʼe iñembyahyieterei.  Upémarõ pe Aña heʼi chupe: “Ndéramo añete Ñandejára raʼy, ejapóna pan ko itágui”.  Jesús katu ombohovái chupe: “Ñandejára Ñeʼẽme ojehai: ‘Yvypóra noikotevẽi pan rehe añónte oikove hag̃ua’”.  Upémaramo pe Aña ogueraha Jesúspe peteĩ sérro ruʼãme, ha peteĩ tesapirĩme ohechaukapaite chupe umi goviérno oĩva ko yvy ape ári.  Ha pe Aña heʼi chupe: “Amoĩta nde poguýpe opa koʼã goviérno ha umi mbaʼe porãita orekóva. Koʼãva ningo oñemeʼẽmbaite chéve ha ameʼẽsévape ameʼẽta.  Upévare una vemi jepe chemombaʼeguasúramo, ameʼẽmbaitéta ndéve”.  Jesús ombohovái chupe: “Ñandejára Ñeʼẽme ojehai: ‘Ñandejára Jehovápe* readora vaʼerã ha chupe añoite reservi vaʼerã’”.  Upémarõ oraha Jesúspe Jerusalénpe, ohupi chupe pe témplo murálla ári ha heʼi: “Oiméramo nde Ñandejára raʼy, ejepoi koʼágui. 10  Ñandejára Ñeʼẽme ojehai: ‘Haʼe omandáta hiʼanhelkuérape oñangareko hag̃ua nderehe. 11  Haʼekuéra nderupíta ipópe, ani hag̃ua arakaʼeve reñepysanga itáre’”. 12  Jesús ombohovái: “Ñandejára Ñeʼẽme ojehai avei: ‘Ndovaléi rejapo mbaʼeve redesafia hag̃ua nde Jára Jehovápe’”. 13  Péicha oñehaʼã rire omoñuhã chupe, pe Aña oho ou jey hag̃uáicha ija vove chupe. 14  Upéi Jesús henyhẽ espíritu sánto podérgui ha oho jey Galiléape. Ha oparupiete upe jerére oñeñeʼẽ porã hese. 15  Avei haʼe oporomboʼe umi sinagogahárupi* ha opavavénte omombaʼe chupe. 16  Upéi ou Nazarétpe, haʼe okakuaa haguépe, ha ojapoháicha jepi sabadokue* oike pe sinagógape ha oñemboʼy olee hag̃ua. 17  Upévo oñemeʼẽ chupe proféta* Isaías kuatiañeʼẽ*, oavri ha otopa heʼihápe: 18  “Jehová espíritu oĩ che ári, haʼe cheporavo* amombeʼu hag̃ua marandu porã* imboriahúvape, haʼe chembou apredika hag̃ua isãsotaha umi oñeñapytĩva, ohechaʼỹva ohecha jeytaha, ha amosãso hag̃ua umi ohasa asývape. 19  Avei chembou aikuaauka hag̃ua pe áño Jehová oguerohorýva”. 20  Upévo olia pe kuatiañeʼẽ ha omeʼẽ jey pe kuimbaʼe oñatendévape upépe. Upéi oguapy ha opavave oĩva pe sinagógape ojesareko hese. 21  Upémarõ oñepyrũ heʼi chupekuéra: “Koestedía oñekumpli pe aleéva angete”. 22  Ha enterovénte oñeʼẽ porã hese ha ohecharamoiterei umi ñeʼẽ porãite oiporúva. Ha heʼi hikuái: “¿Kóva piko José raʼy jepe?”. 23  Upévo haʼe heʼi: “Katuete peiporúta cherehe ko ñeʼẽnga: ‘Doktór, eñepohãnóna ndejupe. Ha pejéta chéve: Ejapóna avei ko nde vállepe umi mbaʼe rohendúva oikoha Capernáumpe’”. 24  Péro haʼe heʼi: “Añetehápe haʼe peẽme, ndaipóri voi ningo proféta ojeguerohorýva ivállepe. 25  Por ehémplo, añetehápe haʼe peẽme: Israélpe oĩ vaʼekue heta viúda Elías tiémpope. Upérõ ndokyvéi tres áño ha seis mése, ha ou tuicha ñembyahýi opárupi ko yvy ape ári. 26  Upéicharamo jepe, Elíaspe noñemondói umíva rendápe, oñemondo guei chupe Saréptape oĩva Sidónpe, peteĩ viúda upepegua rendápe. 27  Avei proféta Eliseo tiémpope oĩ vaʼekue heta iléprava Israélpe. Upéicharõ jepe, oñemonguera Naamánpe añoite, pe kuimbaʼe Siriagua”. 28  Ohendúvo koʼã mbaʼe enterove umi oĩva sinagógape ipochyeterei, 29  opuʼã hikuái ha apúrope oguenohẽ Jesúspe upe siudágui, ha ogueraha peteĩ sérro ruʼãme oity hag̃ua chupe upégui. Pe siuda oĩ vaʼekue pe sérro ári. 30  Haʼe katu ohasa umi hénte paʼũrupi ha ohopa hese. 31  Upéi oguejy Capernáumpe, peteĩ siuda oĩva Galiléape. Ha omboʼe chupekuéra sabadokue. 32  Ha umi hénte ijurujaipa ohendúvo mbaʼeichaitépa oporomboʼe, haʼe omboʼéva ou rupi Ñandejáragui*. 33  Pe sinagógape oĩ peteĩ kuimbaʼe oñendemoniáva ha haʼe osapukái hatã: 34  “¡Nde!, Jesús Nazaretgua, ¿maʼerã guaʼu piko reju? ¿Reju piko orerundi hag̃ua mbaʼe? Aikuaa porãiterei nde haʼeha Ñandejára Remimbou Marangatu”. 35  Jesús katu ojaʼo chupe ha heʼi: “Ekirirĩke, ha esẽ chugui”. Upévo pe demónio* oity pe kuimbaʼépe imbytepekuéra ha osẽ chugui ojapoʼỹre hese mbaʼeve. 36  Ha opavave oñemondyipa opytávo ha oñepyrũ heʼi ojupe: “¡Pehendumíntena mbaʼeichaitépa oñeʼẽ ko kuimbaʼe! Autorida ha puʼaka reheve omanda umi demóniope, ha haʼekuéra osẽ umi héntegui”. 37  Ha oparupiete upe jerére umi hénte oñeʼẽjoa Jesús rehe. 38  Osẽ rire pe sinagógagui Jesús oike Simón rógape. Upépe Simón suégra iñakãnundu pepe ha oĩ vaieterei, ha ojerure chupe hikuái oipytyvõmi hag̃ua pe kuñakaraípe. 39  Upémaramo haʼe oñemboja hendápe ha omonguera chupe. Ha upepete pe kuñakarai opuʼã oñatende hesekuéra. 40  Péro kuarahy oikévo, entéro orekóva hógape hasýva, tahaʼe haʼéva imbaʼasy, ogueru chupekuéra Jesús rendápe. Haʼe omoĩ ipo hiʼarikuéra ha omonguera enterovépe. 41  Heta héntegui osẽ avei demónio, osapukái ha heʼíva: “Nde hína Ñandejára Raʼy”. Jesús katu ojaʼo chupekuéra ha ndohejái oñeʼẽ, oikuaágui hikuái haʼeha pe Cristo*. 42  Koʼẽmba rire, Jesús osẽ oho ndaiporihápe avave. Péro umi henteita oheka oikóvo chupe ha og̃uahẽ hendápe. Haʼekuéra ojokose chupe ani hag̃ua oho chuguikuéra. 43  Haʼe heʼi chupekuéra: “Aha vaʼerã ótro siudápe amombeʼu hag̃ua umi marandu porã oñeʼẽva Ñandejára Rréinore. Upearã ningo añembou vaʼekue”. 44  Upémarõ oho opredika Judéape umi sinagogahárupi.

Nóta

Ehecha “Espíritu Sánto”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Térã: “Diablo”, ehecha diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha Informasión Oĩvéva 1.
Ehecha “Sinagóga”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Sábado”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Profesía”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Peichagua kuatiañeʼẽ ojejapo vaʼekue kuatia térã kuérogui, tuicha ha ojelia peteĩ yvyráre.
Griégope heʼi: “cheunhi”. Ehecha “Unhído”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Marandu Porã”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Griégope heʼi: “ojapoháicha peteĩ orekóva autorida”.
Ehecha “Demónio”, diksionário oĩva ko Bíbliape.
Ehecha “Cristo”, diksionário oĩva ko Bíbliape.