¿Jameetche nakuwaʼipa na outushiikana mapeena? ¿Kateetche noʼu nachikuaʼa?