Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Na aküjaliikana pütchi nüchiki Jeʼwaa

Wayuunaiki

Suʼttiainjatka wanüiki sünain aküjaa pütchi

¿Asoʼiraweetche naaʼin na outushiikana?

¿Asoʼiraweetche naaʼin na outushiikana?

¿Jameetche nakuwaʼipa na outushiikana mapeena? ¿Kateetche noʼu nachikuaʼa?