Η ΣΚΟΠΙΑ (ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) Ιανουάριος 2018

Αυτό το τεύχος περιέχει τα άρθρα μελέτης που θα εξεταστούν από 26 Φεβρουαρίου έως 1 Απριλίου 2018.

«Δίνει Δύναμη στον Κουρασμένο»

Καθώς το τέλος πλησιάζει, αναμένουμε να αυξηθούν οι πιέσεις της ζωής. Το εδάφιο του έτους για το 2018 μας υπενθυμίζει να αποβλέπουμε στον Ιεχωβά για δύναμη.

Η Ευχάριστη Ενότητά μας και η Ανάμνηση

Με ποιους τρόπους ενισχύει η Ανάμνηση την ενότητά μας ως λαού του Θεού; Πότε θα τηρηθεί για τελευταία φορά η Ανάμνηση;

Γιατί να Δίνουμε σε Αυτόν που Έχει τα Πάντα;

Ένας τρόπος με τον οποίο δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό είναι το να δίνουμε σε αυτόν. Πώς ωφελούμαστε όταν τιμούμε τον Ιεχωβά με τα πολύτιμα πράγματά μας;

Ποιο Είδος Αγάπης Φέρνει Αληθινή Ευτυχία;

Πώς αντιπαραβάλλεται η θεοσεβής αγάπη με την αγάπη που περιγράφεται στο 2 Τιμόθεο 3:2-4; Η απάντηση θα μας βοηθήσει να βρούμε αληθινή ικανοποίηση και ευτυχία.

Να Βλέπετε τη Διαφορά στους Ανθρώπους

Πώς διαφέρουν οι ιδιότητες των ανθρώπων των τελευταίων ημερών από τις ιδιότητες του λαού του Θεού;