Ο Θεός έχει πολλούς τίτλους, μεταξύ των οποίων Παντοδύναμος, Δημιουργός και Κύριος. (Ιώβ 34:12· Εκκλησιαστής 12:1· Δανιήλ 2:47) Ωστόσο, έχει δώσει όνομα στον εαυτό του;