Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Εισαγωγή στην Επιστολή Προς τους Ρωμαίους

Εισαγωγή στην Επιστολή Προς τους Ρωμαίους

Μια γενική εικόνα της επιστολής προς τους Ρωμαίους, η οποία περιέχει θεόπνευστη καθοδηγία όσον αφορά την απροσωποληψία του Ιεχωβά και τη σπουδαιότητα της πίστης στον Ιησού Χριστό.