Περιγραφή του βιβλίου του Ιωάννη, μιας αφήγησης που τονίζει την αγάπη του Θεού.