Περίληψη του βιβλίου του Αμώς, μιας προφητείας που προειδοποιεί σχετικά με τον υλισμό και προλέγει την εγκαθίδρυση της Μεσσιανικής Βασιλείας.