Μια γενική εικόνα της προφητείας του Αββακούμ, ενός βιβλίου που μπορεί να μας ενισχύσει σε καιρούς στενοχώριας.