Hem soddun content-ant vochat

Amkam Sompork Korat

Amchea ofisacho pot’tho ani fon nombor sodat.

Nigeria

Watch Tower Society of Jehovah’s Witnesses (LTD/GTE)

PMB 1090

BENIN CITY 300001

EDO STATE

NIGERIA

+234 7080-662-020

+234 8039-003-790

+234 1-2793-700

Kamacho Vell

Somar tem Sukrar

Sokallchem 7:30 tem Sanjechem 5