Hem soddun content-ant vochat

Amkam Sompork Korat

Amchea ofisacho pot’tho ani fon nombor sodat.

Ghana

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box GP 760

ACCRA

GHANA

+233 30-701-0110

+233 30-2712-456

+233 30-2712-457

+233 30-2712-458

Kamacho Vell

Somar tem Sukrar

Sokallchem 8 tem Sanjechem 5