Hem soddun content-ant vochat

Amkam Sompork Korat

Amchea ofisacho pot’tho ani fon nombor sodat.

Albania

Dëshmitarët e Jehovait në Shqipëri

PO Box 118

TIRANË

ALBANIA

+355 42-407-255

Kamacho Vell

Somar tem Sukrar

Sokallchem 8 tem Sanjechem 5