Hem soddun content-ant vochat

Ofis ani Ttura Vixim Mahiti

Amchea ofis-ak ani chhapnni kortat tea xakhek bhett diunk tumkam apounnem dita. Ofis-acho zago sodat ani tturacho vell zannam zaiat.

 

Uganda

808 Lubowa Estate Road

Lubowa

KAMPALA

UGANDA

+256 41-4-201-194

Bethelacho Ttur

Somar tem Sukrar

Sokallchem 8 tem 11 ani Donparchem 1 tem 4

Ttur 30 minttancho asa

Khas Mahiti

Hi xakha Acholi, Ateso, Lhukonzo, Luganda, Lugbara, Madi, Runyankore ani Rutoro hea atth bhasamnim Bible-acher adarit prokaxonam bhaxantor korta.

Tturachi pustika download korat.