Nas seguintes fotografías poderás ver os avances realizados nas obras da nova sede das Testemuñas de Xehová en Gran Bretaña entre setembro de 2016 e febreiro de 2017.