Ir ó contido

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Galería de fotos das obras en Warwick (setembro a decembro de 2014)

Galería de fotos das obras en Warwick (setembro a decembro de 2014)

A seguinte galería de imaxes mostra os progresos realizados entre setembro e decembro de 2014 na construción da nova sede central das Testemuñas de Xehová nos Estados Unidos.

Vista do complexo de edificios de Warwick no sentido das agullas do reloxio:

  1. Taller mecánico

  2. Aparcadoiro para visitantes

  3. Edificio de mantemento e aparcadoiro para residentes

  4. Edificio de vivendas B

  5. Edificio de vivendas D

  6. Edificio de vivendas C

  7. Edificio de vivendas A

  8. Edificio de oficinas e servizos

11 de setembro de 2014. Aparcadoiro para visitantes

Montaxe da estrutura de aceiro para o tellado do edificio de vivendas C.

18 de setembro de 2014. Terreos de Warwick

Vista do Sterling Forest Lake (Blue Lake), ó norte, tomada desde o sur da propiedade. Ata trece grúas estiveron realizando distintos traballos ó mesmo tempo. En primeiro plano, botando a cimentación do edificio de vivendas B.

26 de setembro de 2014. Edificio de oficinas e servizos

Columnas e vigas de aceiro preparadas para a súa instalación. A estrutura de aceiro empregada no edificio de oficinas e servizos permite que haxa grandes espazos abertos, así como cumprir con prazos de tempo moi axustados.

9 de outubro de 2014. Terreos de Warwick

Ensamblaxe das estruturas de aceiro para o tellado do edificio de vivendas C. Estas estruturas van cubertas con pranchas metálicas e unha lámina resistente á auga. Detrás, á esquerda, construción dunha das metades destas estruturas.

15 de outubro de 2014. Edificio de oficinas e servizos

Empresas externas instalan vigas de aceiro na esquina suroeste deste edificio. Esta parte do edificio albergará a cociña, o comedor, a lavandaría e outros departamentos auxiliares.

15 de outubro de 2014. Terreos de Warwick

Danlle un cepillo a un traballador que está instalando os sumidoiros.

20 de outubro de 2014. Terreos de Warwick

Este muro de probas construíuse para decidir as cores e os acabados, e para facer prácticas de colocación de ladrillos. Ademais, tamén se utilizou para dar formación ós albaneis que ían chegando. Como se ve nesta fotografía, unha vez cumprido o seu propósito, procédese ó seu derribo.

31 de outubro de 2014. Edificio de vivendas C

Unha grúa coloca a estrutura de medio tellado. Nos extremos de cada edificio instalaranse tellados a dúas augas, que suavizan o efecto visual dos edificios vistos dende certa distancia.

7 de novembro de 2014. Edificio de mantemento e aparcadoiro para residentes

Colocación dun tanque de gasóleo de 95.000 litros de capacidade para as caldeiras.

12 de novembro de 2014. Edificio de vivendas C

Vista da cara sur do edificio. Na marxe dereita da foto, vista do Blue Lake. A fin de realzar a apariencia externa destes edificios, escolléronse varias tonalidades e acabados.

21 de novembro de 2014. Edificio de mantemento e aparcadoiro para residentes

Un matrimonio de fontaneiros instalando os desaugadoiros antes de que se bote o chan.

28 de novembro de 2014. Edificio de oficinas e servizos

Quitando neve dun tellado.

1 de decembro de 2014. Edificio de mantemento e aparcadoiro para residentes

Outra parella consultando os planos da instalación da fontanaría.

10 de decembro de 2014. Edificio de mantemento e aparcadoiro para residentes

Mentres cae a neve, procédese á escavación, ó encofrado e a botar o formigón. Na esquina superior esquerda da fotografía, unha zona do edificio de oficinas e servizos recúbrese cunha lona plástica reforzada a fin de levar a cabo traballos durante o inverno que precisan dunha temperatura controlada, tales como botar o formigón e proceder ó illamento ignífugo.

12 de decembro de 2014. Edificio de vivendas D

Aplicación dunha barreira de vapor á parte exterior do edificio antes de proceder á instalación dos paneis de revestimento.

15 de decembro de 2014. Terreos de Warwick

Vista aérea mirando cara ó oeste. Na parte superior da imaxe, os edificios de vivendas. O gran edificio branco que se ve no centro é o edificio de oficinas e servizos. O complexo de edificios ocupará menos de vinte das aproxidamente cen hectáreas da superficie total do terreo, deixando o bosque veciño inalterado.

15 de decembro de 2014. Terreos de Warwick

Vista aérea mirando cara ó leste. Na parte inferior da imaxe, edificios de vivendas C e D. Traballadores de empresas externas colocando paneis metálicos para rematar a instalación do tellado a dúas augas.

25 de decembro de 2014. Edificio de vivendas C

Un carpinteiro colocando solo laminado nunha habitación modelo. En cada unha das habitacións dos edificios de vivendas instalarase un dos catro acabados escollidos. Cada acabado inclúe a cor da pintura, a moqueta, o solo laminado, os azulexos, e demais superficies.

31 de decembro de 2014. Edificio de oficinas e servizos

Rematando de botar o chan a man; deste xeito conséguese darlle a inclinación adecuada para a súa drenaxe.

31 de decembro de 2014. Edificio de vivendas C

Un técnico de 77 anos de idade instala cable multifío de fibra óptica. Cando o proxecto remate, haberá 32 km deste cable percorrendo as instalacións.