A historia da era recente das Testemuñas de Xehová empezou á fin do século XIX. Nesa época, un pequeno grupo de estudantes da Biblia de preto de Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos) comezou a estudar sistematicamente a Biblia. Comparaban as doutrinas que ensinaban as igrexas co que ensinaba a Biblia, e empezaron a publicar o que aprendían en libros, periódicos e na revista La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová.

Neste grupo de sinceros estudantes da Biblia había un home chamado Charles Taze Russell. Aínda que foi quen levou o peso na obra de difusión da mensaxe bíblica nesa época e foi o primeiro editor da revista La Atalaya, non fundou unha nova relixión. O obxectivo de Russell e dos Estudantes da Biblia, como se coñecía entón este grupo, era promover as ensinanzas de Xesucristo e seguir o modelo que deixou a congregación cristiá do primeiro século. Como foi Xesús quen fundou o cristianismo, el é o noso fundador (Colosenses 1:18-20).