Poderemos entender por que estamos aquí se sabemos como chegamos aquí? O seguinte vídeo contén información acerca do folleto Como empezou a vida?