Un resumo do Evanxeo segundo Xoán, que destaca o amor de Deus.