Un resumo do libro de Miqueas, unha profecía que denuncia as inxustizas e contén unha promesa de restauración da adoración pura.