Descubre algúns datos do libro bíblico de Esdras, onde se rexistra a historia da adoración a Xehová en Xerusalén tralo exilio en Babilonia.