Un breve resumo do libro de Daniel, que profetiza o ascenso e a caída de potencias mundiais desde Babilonia ata o tempo da fin e que culmina co goberno do Reino de Deus.