As nosas revistas están baseadas na Biblia, e pódense descargar en máis de douscentos idiomas, incluída a linguaxe de signos. La Atalaya explica o significado dos acontecementos mundiais á luz das profecías da Biblia. Consola á xente coas boas noticias do Reino de Deus e anima a ter fe en Xesucristo. A revista ¡Despertad! mostra como afrontar os problemas dos nosos días, e infunde confianza na promesa do noso Creador de vivir nun mundo novo en paz e seguridade.

Selecciona un idioma da lista e fai clic no botón Buscar para ver as publicacións e formatos dispoñibles nese idioma.