Pensas algunha vez nos bos momentos que viviches no pobo de Xehová? Unha reunión que te animou, un congreso que te emocionou, unha experiencia positiva na predicación, ou unha boa conversa cun irmán da congregación? Entón, non te esqueciches de Xehová, e el tampouco se esqueceu de ti. Xehová lembra con agarimo os tempos en que o servías. Está desexando axudarte para que volvas ó Seu carón.

“Eu en persoa virei seguírlle-las pisadas ás miñas reses e buscalas”, prométenos Xehová. “O mesmo que mira o pastor polos años, o día en que el se atopa diante do rabaño dispersado, así eu vou mirar polas miñas reses, e vounas salvar, sacándoas de tódolos sitios por onde se espallaron” (Ezequiel 34:11, 12).