Eclesiastés 12:13, 14

EN QUE CONSISTE? Usar as frases finais para animar o auditorio a aceptar e a poñer en práctica o que aprenderon.

COMO LOGRALO?

  • Relaciona a conclusión co tema. Antes de rematar, destaca de novo o tema e os puntos principais.

  • Motiva os presentes. Indícalles que facer e dálles razóns para facelo. Fala dende o corazón e con convicción.

  • Conclúe de xeito sinxelo e breve. Non engadas máis puntos principais na conclusión. Anima os presentes a actuar, pero non uses máis palabras das necesarias.