• Sucursais das Testemuñas de Xehová: 90

 • Países e territorios que informan: 240

 • Congregacións: 120.053

 • Asistentes á Conmemoración: 20.175.477

 • Participantes na Conmemoración: 18.564

 • Máximo de predicadores: * 8.457.107

 • Media mensual de predicadores: 8.248.982

 • Porcentaxe de aumento con respecto ó 2016: 1,4

 • Bautizados: * 284.212

 • Media mensual de pioneiros: * 1.249.946

 • Media mensual de pioneiros temporais: 439.571

 • Horas dedicadas á predicación: 2.046.000.202

 • Media mensual de cursos da Biblia: * 10.071.524

Durante o ano de servizo 2017, * as testemuñas de Xehová destinaron un total de 202 millóns de dólares a apoiar as tarefas que teñen asignadas os pioneiros especiais, misioneiros e responsables de circuíto. Un total de 19.730 ministros ordenados traballan como voluntarios nas sucursais que as Testemuñas de Xehová teñen por todo o mundo. Pertencen á Orde Mundial de Servos Especiais a Tempo Completo das Testemuñas de Xehová.

^ par.7 Un predicador é quen anuncia, ou proclama, as boas novas do Reino de Deus (Mateo 24:14). Se desexas máis información sobre como calculamos esta cifra, podes consultar o artigo de jw.org “Cantas testemuñas de Xehová somos por todo o mundo?

^ par.10 Se desexas máis información sobre os pasos a dar para bautizarse como testemuña de Xehová, podes consultar o artigo de jw.org “Que teño que facer para ser testemuña de Xehová?

^ par.11 Un pioneiro é unha testemuña de Xehová bautizada e con boa reputación que voluntariamente dedica certa cantidade de horas mensuais a predicar as boas novas do Reino.

^ par.14 Se desexas máis información, podes consultar o artigo de jw.org “Como é un curso da Biblia?

^ par.15 O ano de servizo de 2017 comezou o 1 de setembro de 2016 e rematou o 31 de agosto de 2017.