Cal é o propósito de Deus para a Terra? Chegará a ser un paraíso?