Ir ó contido

Ir ó índice

Testemuñas de Xehová

Selecciona un idioma Galego

Apunta as respostas ás seguintes preguntas

Apunta as respostas ás seguintes preguntas
  1. Por que o amor é máis importante có coñecemento? (1 Cor. 8:1)

  2. De que xeitos podemos imitar a algúns servos de Deus do pasado para sermos construtivos e fortalecermos os irmáns da congregación? (Rm. 13:8)

  3. Como podemos facer todo o posible por axudar a quen predicamos? (1 Tes. 2:7, 8)

  4. De que xeito podemos colaborar para que a congregación siga medrando? (Ef. 4:1-3, 11-16; 1 Tes. 5:11)

  5. De que xeitos podemos facer tódalas cousas con amor? (1 Cor. 16:14)