Programa para o Congreso de Circuíto 2019-2020 (con responsable de circuíto)

Usa este programa para seguir os contidos do congreso de circuíto das Testemuñas de Xehová, que se titula “O amor é construtivo”.

O amor é construtivo

Neste congreso explicarase que o amor é máis importante que o coñecemento, e como deixar que esta calidade guíe tódalas nosas accións.

Apunta as respostas ás seguintes preguntas

Estas preguntas iranse contestando durante o programa.