Como empezou a vida? Seremos o resultado da creación ou dunha serie de casualidades? Poucas cuestións provocan tanto debate. Agora ben, atopar a resposta é moi importante. Este folleto analiza os seguintes temas:

  • Foi deseñado o noso planeta para albergar vida?

  • Que aprendemos dos deseños presentes na natureza?

  • Apoiarán os feitos a teoría da evolución?

  • Desmente a ciencia o relato da creación rexistrado na Biblia?

  • De verdade importa o que un crea?