Xesús veu a terra para entregar a súa vida a favor de persoas imperfectas, e aínda que morreu, venceu o mundo. Xehová foi leal ó seu fillo e fixo que volvese vivir. Ata o momento da súa morte, Xesús serviu humildemente ós demais e perdoounos cando cometeron erros. Despois da súa resurrección, Xesús aparecéuselles ós seus discípulos e explicoulles como cumprir co importante traballo que lles dera. Se tes fillos, axúdalles a valorar a oportunidade que temos hoxe de participar nese mesmo traballo.